Jak je definována celková tlaková výška?

Dynamická celková tlaková výška se též označuje jako "tlaková výška" nebo jednoduše jako "celková tlaková výška". V technické literatuře je celková tlaková výška definovaná jako práce, kterou musí čerpadlo vykonat, aby přečerpalo médium s ohledem na definovanou jednotku hmotnosti. Jednoduše řečeno, tlaková výška se rovná tlaku naměřenému na výtlačném hrdle mínus vstupní tlak v místě sacího hrdla. Tlaková výška je obecně udává v metrech. Obecně vyjádřeno, tlaková výška je spolu s průtokem prezentována formou QH křivky.