Jak číst křivku čerpadla?

Křivka čerpadla u topného čerpadla znázorňuje na ose x množství přítoku a na ose y tlakovou výšku. Křivka čerpadla znázorněná na grafu je prohnutá a klesá zleva doprava.

Každý možný provozní bod čerpadla je znázorněný na křivce čerpadla, kde jsou následující závislosti: Vysoký přítok = malá tlaková výška; malý přítok = vysoká tlaková výška.

U systémů topení představuje křivka systému funkci hydrauliky systému. Tato křivka protíná křivku čerpadla v bodu, který představuje provozní bod čerpadla.