Jak namontovat plovákový spínač?

Kabel plovákového spínače se připojí k výtlačnému potrubí tak, aby délka zbývajícího volného kabelu zajistila dostatečný průtok. Vezměte v úvahu velikost hřídele. Navíc je třeba zabezpečit, že hloubka hřídele je dostatečná pro prostor na zapnutí/vypnutí plovákového hřídele a že mezera mezi spodní částí hřídele a přítokem je minimálně 60 cm.