Jak pracuje noční režim zastavení?

Noční režim zastavení je zapnutý (je tak nakonfigurovaný) prostřednictvím přívodní teploty tepelného generátoru.

Pokud přívodní teplota klesne o víc než 10-15 °C za dvě hodiny a

teplota klesá minimálně o 0.1 °C za minutu.

Čerpadlo se zapne zpět do normálního režimu hned, když teplota znovu vzroste o víc než 10 °C.

Noční režim zastavení funguje jen, pokud je čerpadlo nainstalované v potrubním systému tepelného generátoru.