Jak se chová oběhové čerpadlo, pokud je kapacita kondenzátoru příliš malá? Je možné kondenzátor vyměnit?

Čerpadlo pracuje nedostatečně nebo vůbec. Toto lze vyřešit výměnou kondenzátoru.

(Výměna je možná jen u některých typů kondenzátorů.)