Jak nastavím ochranu motoru?

Nastavení ochrany motoru na ponorných čerpadlech

Přepěťová ochrana integrovaná do spínače ochrany motoru se musí při studeném startu spustit na méně než 10 sekund při pětinásobku maximálního proudu motoru uvedeného na typovém štítku.

Aby byl ponorný motor co nejlépe chráněn, musí být spínač ochrany motoru nastavený v souladu s následujícími pokyny:

1. Nastavte přepěťovou ochranu na uvedený maximální proud motoru.

2. Nechejte čerpadlo běžet půl hodiny na normální výkon.

3. Nastavujte přepěťovou ochranu níž a níž, dokud nedosáhnete bodu odpojení.

4. Potom nastavte přepěťovou ochranu 5 % nad tento bod odpojení.

Upozornění

Pokud charakteristiky rozpojení spínače ochrany motoru nesplní tyto požadavky, záruka na motor pozbude platnosti. Maximální hodnota nastavení přepěťové ochrany nesmí přesáhnout maximální proud motoru uvedený na typovém štítku. Pro motory navinuté pro spouštění hvězda-trojuhelník probíhá nastavení spínače ochrany motoru takto, ale pamatujte, že nastavení ochranného spínače nesmí přesáhnout maximální hodnotu:

Nastavení ochranného spínače = uvedený maximální proud x 0.58

Maximální povolená doba startu pro startéry hvězda-trojuhelník nebo spínače motoru s autotransformátorem je 2 sekundy.

Grundfos nabízí různé zařízení na ochranu motoru, jako např. modul MP204. Více informací najdete v CAPS.