Jak mám postupovat, když chci instalovat diferenciální topné čerpadlo s regulací tlaku do stávajícího systému s přepadovými ventily?

V případě čerpadeil bez regulace a s fixní rychlostí omezuje přepadový ventil tlak stoupání při zavření termostatu radiátoru pohybem média z přívodního potrubí do vratného potrubí.

Když instalujete diferenciální čerpadlo s regulací tlaku, měli byste odstranit nebo zablokovat přepadové ventily, protože dvě regulační smyčky by se mohly vzájemně negativně ovlivňovat. Je možné, že bezpečnostní pokyny vydané výrobcem tepelných generátorů budou doporučovat, abyste to nedělali. Prosíme dodržujte výrobcovy pokyny.