Jak lze chránit čerpadlo SQ/SQE před provozem nasucho?

Čerpadla SQ mají integrovanou ochranu proti provozu nasucho, která nevyžaduje příslušný snímač hladiny. V případě nedostatečného množství vody se čerpadlo vypne poté, co se dosáhne předem nastavené hodnoty proudu, aby se zabránilo přehřátí motoru. Proto byl do regulátoru CU 300/301 integrován software, který ověřuje úroveň spotřeby elektrické energie. Pokud je spotřeba elektrické energie příliš nízká, čerpadlo se na pět minut vypne. Po uplynutí této doby dojde k pokusu o automatické znovuuvedení do provozu.

Hodnota proudu, při kterém se čerpadlo vypne, je nakonfigurována během uvádění čerpadla SQE do provozu dálkovým ovladačem R100 nebo Grundfos GO. Doporučené hodnoty nastavení jsou uvedeny v provozních pokynech. Pokud se výkonová křivka změní, spočítá programový nástroj "SQE - vypočítaná proměnná rychlost" novou hodnotu vypnutí.