Jak lze odstranit ucpání topného/mokroběžného čerpadla?

Odpojte čerpadlo od zdroje energie. Odšroubujte šroub uprostřed typového štítku. Hřídel umístěný pod ním má drážku. Vložte šroubovák do drážky a otáčejte hřídelem ve směru otáčení, dokud neodstraníte překážku.

Moderní samoregulační topná čerpadla už nemají uprostřed typového štítku šroub. Přesto mají moderní čerpadla antiblokovací systém. Pokud přesto dojde k ucpání, je nutné odmontovat hlavu čerpadla.

Upozornění: Může vytéct horká voda. Prosíme dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v instalačních a provozních pokynech.