Požadavky na systémy topení plněné vodou

Směrnice VDI 2035, Část 1, je v platnosti od r. 2005 a směrnice VDI 2035, Část 2, je v platnosti od r. 2009. Tyto směrnice vyjadřují schválené technologické předpisy. Stálý technický pokrok stejně jako zlepšení účinnosti a energetická optimalizace znamenají, že moderní tepelné generátory a topná čerpadla jsou navrhovány s nižšími tolerancemi, než byly v minulosti. Tento technický pokrok vede k vyšším nárokům kladeným na média v čerpacím systému, jak jsou definovany ve směrnici VDI 2035.