Glykol v motorech ponorných těles

Aby se zabránilo poškození mrazem během přepravy a skladování, jsou SP čerpadla chráněná směsí vody s glykolem. Ačkoli glykol není toxický, po vyloučení třídy nebezpečnosti znečištění vody "0" (WHC 0 = žádné nebezpečí znečištění vody) byla tato směs přesunutá do třídy nebezpečnosti znečištění vody "1" (WGK 1 = lehké nebezpečí znečištění vody). I když se na výše uvedenou skupinu vztahuje minimální limit 200 l/kg, některé místní vodosprávní orgány mají samostatné předpisy, které vyžadují, aby byla motorová kapalina zcela úplně bez glykolu. Prosíme, abyste se před instalací čerpadla obrátili na příslušný místní vodosprávný úřad.

ohledně tohoto limitu. Je jednoduché na místě vypustit motorovou kapalinu a nahradit ji normální vodou z vodovodu (viz provozní pokyny).