Musím dodržovat pokyny pro čerpadla Grundfos?

Ano, určitě. Instalační a provozní pokyny obsahují základní pokyny, které je nutné dodržovat při instalaci, provozu a údržbě systému. Proto je nutné, aby je osoby, které systém instalují a příslušní další pracovníci / majitel, přečetli před instalací a uvedením do provozu. Kromě toho musí být k neustále dispozici pracovníkům v provozu.