Displeje na ovládacím panelu svítí na vzdory faktu, že je napájení elektrickým proudem vypnuté.

Možná příčina poruchy

Čerpadlem proudí médium a otáčí oběžným kolem. Tím vzniká elektrický proud, což způsobuje, že se displej rozsvítí.

Náprava

Tyto poruchy může odstranit pouze kvalifikovaný odborník.