Laserová souosost

Přehled

Přehled

Redukované opotřebení, optimální účinnost

Hřídel motoru čerpadla je rozhodující komponenta, a aby se dosáhlo optimální účinnosti Vašeho čerpadla a redukování opotřebení je nutné hřídel správně vyrovnat. Laserová souosost od firmy Grundfos Vám poskytne trochu vyšší návratnost investice do Vašeho čerpadla prostřednictvím značného prodloužení životnosti Vašeho čerpadla, protože zabráníme poškození ostatních komponent v důsledku vychýlení hřídele.

Laserová souosost vychází z laserové optické technologie pro perfektní souosost hřídele motoru na desetiny milimetru, čímž se zajistí optimální účinnost čerpadla. Laserová souosost je primárně určená pro podélně spojená čerpadla, jako jsou NK, NKG a HS. Také se používá u požárních systémů a může se aplikovat i u podélně spojených čerpadel od jiných výrobců.

Správně provedená laserová souosost zvyšuje účinnost a spolehlivost Vašeho čerpadla a zároveň snižuje spotřebu elektrické energie a provozních nákladů Vaší instalace. Protože se také zvýší životnost čerpadla, sníží se též i náklady na životní cyklus (LCC) vlastnictví a provozu čerpadla. Dalším vedlejším efektem snížení vibrací čerpadla je také snížení úrovně hluku čerpadla.

Výhody

  • Snížená spotřeba elektrické energie a nižší provozní náklady v důsledku zvýšené účinnosti a spolehlivosti
  • Nižší náklady na životní cyklus v důsledku delší životnosti
  • Snížené opotřebení a vibrace čerpadla
  • Nižší úroveň hluku

 

Rozsah služby
Schůzka s konzultantem

Schůzka s konzultantem

SCHŮZKA S KONZULTANTEM

Projednání potřebných informací z provozu nám poskytne náhled do oblastí, které by nemusely být optimální, a definování dalších kroků.

Kontrola na místě

Kontrola na místě

KONTROLA V ZÁVODU

Na základě Vašeho vstupu vypracujeme seznam vhodných čerpadel, pro která je výhodná laserová souosost.

Příprava auditu

Příprava auditu

DIAGNOSTIKA

Na základě Vašeho vstupu rozhodneme, která čerpadla mají mít laserovou souosost.

Provedení auditu

Provedení auditu

DOPORUČENÍ

Zavoláme Vám ohledně souhlasu s datem a časem provedení laserové souososti a samotné souososti.

Výsledek

Výsledek

VÝSLEDEK

  • Hřídel čerpadla je perfektně vyrovnaná a Vy obdržíte zprávu.
  • Optimální výkon.
Ověření výsledků

Ověření výsledků

POZNATKY

Stále pokračujeme v poskytování služeb za účelem zabezpečení optimálních servisních dodávek a požadovaného výkonu čerpadla Grundfos.

Reference

Reference

Související produkty
Kontakt

Contact us

Pro vyhledání svého nejbližšího servisního střediska zvolte zemi