Měření průtoku a tlaku

Přehled

Přehled

Spolehlivé výkonové údaje o průtoku

S měřením průtoku a tlaku od Grundfos získáte lepší náhled, který se přenese do úspor: přesné a aktuální údaje o parametrech průtokového výkonu Vašeho potrubního systému.

Na základě vyhodnocení uspořádání Vašeho potrubního systému vypracují specialisti firmy Grundfos měření průtoku za účelem odhadu, zda jsou průtokové rychlosti akceptovatelné nebo jsou některé z instalovaných komponentů chybné resp. je třeba je nastavit.

Výsledky umožní určit místo chyby v systému (například příliš velký pokles tlaku) izolováním základní příčiny nedostatečného průtoku. U jiných systémů nebo aplikací přinesou výsledky hodnotný vstup pro další diagnostiku a řešení problémů.

Získáte holistický přehled o svých instalacích, který se nezaměřuje jen na výkon čerpadla. Použitím výsledků měření můžete také přijmout opatření, které zajistí, že Váš čerpací systém splní výkonové cíle. A optimalizovaný systém představuje menší náklady na údržbu, opravy a elektrickou energii.

Výhoda

  • Přesný přehled o průtoku potrubí poskytuje údaje o výkonu systému

Rozsah služby
Schůzka s konzultantem

Schůzka s konzultantem

SCHŮZKA S KONZULTANTEM

Projednání potřebných informací z provozu nám poskytne náhled do oblastí, které by nemusely být optimální, a definuje další kroky.

Kontrola na místě

Kontrola na místě

KONTROLA V ZÁVODU

Zkontrolujeme Vám provozy a vypracujeme seznam výkonových údajů a instalovaných čerpadel, čímž určíme oblasti, na které je třeba se zaměřit.

Příprava auditu

Příprava auditu

Na základě první kontroly a předběžného sběru údajů připravíme cenovou kalkulaci.

Provedení auditu

Provedení auditu

AKCE

V provozu bude změřen průtok a tlak podle předchozí dohody.

Výsledek

Výsledek

VÝSLEDEK

  • K rozhodnutí, zda jsou nutné další analýzy, audit čerpadla nebo opravy, jsou třeba pevné základy.
Ověření výsledků

Ověření výsledků

POZNATKY

Stále pokračujeme v poskytování služeb za účelem zabezpečení optimálních servisních dodávek a požadovaného výkonu čerpadla Grundfos.

Reference

Reference

Související produkty

Související produkty

Kontakt

Contact us

Pro vyhledání svého nejbližšího servisního střediska zvolte zemi