Energetická kontrola

Přehled

Přehled

Jednoduchý přehled o Nákladech na životní cyklus

Při stále rostoucích cenách energií je rozumné pravidelně kontrolovat, zda Vaše čerpadla nespotřebovávají příliš elektrické energie. Kontrola spotřeby energie od firmy Grundfos Vám poskytne ještě o něco více vědomostí. Přináší Vám přehled o nákladech na životní cyklus jednoho nebo více čerpadel, tím ulehčí rozhodování o výměně čerpadla a tím i o výrazném snížení Vaší spotřeby elektrické energie, což je výhoda pro Vaše finance i pro životní prostředí.

Kontrola spotřeby energie společností Grundfos ve dvou verzích:

 • Základní energetická kontrola se provádí u Vás pomocí dat získaných z typových štítků a motorů
 • Pokročilá Energetická kontrola je založená na údajích z Vašeho systému SCADA nebo z měření ve Vašem závodu bez mapování výkonového profilu.

Energetická kontrola bere v úvahu údaje o čerpadle (Q, H a P2), věk čerpadla a provozní hodiny; faktory, které jsou známé tím, že ovlivňují spotřebu energie.

Po Energetické kontrole obdržíte podrobnou zprávu s hrubými údaji a doporučeními, které je možné použít pro další analýzu nebo jako základ pro modifikace nebo výměnu čerpadla nebo systému.

Výhody

 • Přesné informace o spotřebě elektrické energie
 • Vylepšený profil zaměřený na ochranu životního prostředí
 • Váš provoz bude splňovat konstrukční normy pro produkty používající elektrickou energii na oběhových čerpadlech a motorech čerpadel
  Rozsah služby
  Schůzka s konzultantem

  Schůzka s konzultantem

  SCHŮZKA S KONZULTANTEM

  Na této schůzce zajistíme předběžnou způsobilost Vašeho provozu diskuzí o typech čerpadel, které používáte, Vašich aplikacích, Vašich procesních tocích, velikosti a věku nyní používaných čerpadel a jiných relevantních informacích.

  Kontrola na místě

  Kontrola na místě

  KONTROLA V ZÁVODU

  Provede se prohlídka vašich provozů a vypracuje se předběžný seznam výkonových údajů a instalovaných čerpadel. To Vám umožní určit oblasti, které vyžadují optimalizaci.

  Příprava auditu

  Příprava auditu

  Na základě první kontroly a předběžného sběru údajů připravíme cenovou kalkulaci. Během prohlídky provozu se provedou pozorování čerpadlového systému.

  Provedení auditu

  Provedení auditu

  AKCE

  Provedeme komplexní Energetickou kontrolu celého Vašeho systému nebo vybraných čerpadel. Vypracuje se zpráva o možných úsporách energie.

  Výsledek

  Výsledek

  VÝSLEDEK

  • Můžete si zvolit optimální řešení čerpadel pro svůj systém.
  • Optimální výkon
  • Úspory energie a nákladů
  Ověření výsledků

  Ověření výsledků

  POZNATKY

  Stále pokračujeme v poskytování služeb za účelem zabezpečení optimálních servisních dodávek a požadovaného výkonu čerpadla.

  Reference

  Reference

  Související produkty

  Související produkty

  Kontakt

  Pro vyhledání svého nejbližšího servisního střediska zvolte zemi

  Select country to contact your local sales company