Safety Warning - March 2018

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE JEDNOFÁZOVÝCH ČERPADEL UNILIFT AP 

Grundfos vydává bezpečnostní varování týkající se jednofázových čerpadel UNILIFT AP 12, AP 35 a AP 50 vyrobených v období mezi 1. týdnem roku 2017 a 2. týdnem roku 2018, která jsou používána jako přenosná čerpadla pro opakující se instalace. Toto se vztahuje například na čerpadla používaná pro odvodňování zahradních jezírek. Již instalovaná čerpadla v pevných instalacích jsou hodnocena jako bezpečná pro další použití.

Dotčené výrobkové řady:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 jednofázové
  • Grundfos UNILIFT AP 35 jednofázové
  • Grundfos UNILIFT AP 50 jednofázové

(poznámka: jednofázová čerpadla s US zástrčkou nejsou dotčena) 

Za určitých okolností představují tyto výrobky riziko úrazu elektrickým proudem. Proto je velmi důležité, abychom identifikovali a nahradili dotčené výrobky co nejrychleji. Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k riziku úrazu elektrickým proudem by identifikace a výměna dotčených čerpadel měla být prováděna pouze kvalifikovaným odborníkem. 

Na níže uvedených odkazech najdete ucelené postupy řešení pro:

Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-phase)
Foto: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (jednofázová)