Úprava vody

Přehled

Přehled

Dokonce i s dobrým zdrojem vody je třeba zvážit úpravu vody, aby se zajistila její dobrá kvalita. Úprava vody popisuje procesy používané při zlepšování vody tak, aby byla pro koncového uživatele přijatelnější, a aby se zajistilo dodržování přísných norem kvality pro spotřebitele. Grundfos může dodávat technická řešení pro oddělování tuhých částic mechanickými postupy, jako je usazování a filtrace, a systémy dávkování pro chemické úpravy, jako je dezinfekce a koagulace.

Rozpuštěné látky odstraňované z pitné vody zahrnují například vápník a hořčík v případě tvrdé vody, síru a oxid uhličitý v případě kyselé vody, železo z železité vody, mangan, dusičnany z vody kontaminované hnojivy, sulfan z vody se zápachem zkažených vajec a sedimenty a organické látky v případě zakalené vody, kde mohou být také rozpuštěné minerály ve vysokých koncentracích. Jiné požadované koncové použití vody může být pro průmyslové nebo zdravotnické použití.

Čerpací systémy Grundfos sahají od ponorných čerpadel k čerpadlům s koncovým sáním a ohromným děleným čerpadlům, stejně jako například k našim vysoce úspěšným vertikálním vícestupňovým odstředivým čerpadlům (CR). Naše úplná řada systémů dávkovacích čerpadel slouží pro velké i malé objemy a je založena na různých technologiích. elektronické a elektrochemické příslušenství nabízí úplnou kontrolu; a PLC ovládané, plně automatické systémy pro přípravu suchých materiálů a spolehlivé dávkování.

Udržitelnost řešení úpravy vody vyžaduje, aby bylo řešení odolné a zajistilo levný a bezproblémový provoz. Grundfos má desítky let zkušeností při vývoji regulačních a sledovacích systémů pro řešení čerpání a vyrábí své vlastní motory čerpadel pro všechny typy kapalin a požadavky průtoku.

Externí frekvenční měniče (CUE) pro pohony s proměnlivými otáčkami a ochrana motoru (MP204) pro sledování stavu motoru zajišťují optimální přizpůsobení měnícím se podmínkám. Zajišťuje perfektní shodu s hydraulickým systémem, motory, elektrickými systémy a dalšími mechanickými součástmi, které tvoří komplexní řešení čerpání při zajištění nejlepšího možného bodu účinnosti.  

Řešení Grundfos jsou navržena speciálně pro instalace čerpadel a všechny komponenty jsou plně integrovány již od začátku. Analýza nákladů během životnosti prokázala, jak tento zdánlivě složitý a nákladný proces vede v hmatatelným přínosům pro vlastníky. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly a audity čerpadel.

Ke stažení

Ke stažení

 

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Úprava vody s čerpadlem jako ústředním prvkem.


profil využívání vody

O krok zpět...

A podívejte se na větší obrázek. Příručka využívání vody od Grundfos.


Související produkty
Kontakt
Obchodní kanceláře

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum