Přívod vody

Přehled

Přehled

Zajištění upravené vody je prvním krokem v jakémkoli systému dodávky vody. Ať již je zdrojem podzemní voda, povrchová voda z řek či jezer, odsolování mořské vody nebo recyklovaná čištěná voda. Grundfos nabízí kompletní  technická řešení jakéhokoli měřítka od ponorných čerpadel po čerpadla s koncovým sáním a velká čerpadla axiálně dělená.

Udržitelnost čerpání vody z nějakého zdroje v průběhu času vyžaduje, aby bylo technické řešení cenově výhodné, nabízelo bezproblémový provoz a bylo energeticky optimalizováno. Grundfos má desítky let zkušeností při vývoji regulačních a monitorovacích systémů a vyrábí  vlastní motory k čerpadlům pro všechny typy kapalin a různé požadavky průtoku.

Externí frekvenční měniče (CUE) pro pohony s proměnlivými otáčkami a ochrana motoru (MP204) pro sledování stavu motoru zajišťují optimální přizpůsobení měnícím se podmínkám.

V průběhu let se Grundfos stal průkopníkem mnoha inovací, které se staly nebo stávají průmyslovými standardy. Grundfos je nadále předním hráčem při propagaci a dosahování energetické účinnosti a udržitelné technologie. Jsou to tyto inovace, které umožní, aby infrastruktura zásobování vodou splnila budoucí výzvy a předpisy.

Motory s vysokou účinností vyvinuté společností Grundfos v kombinaci s integrovaným nebo externím pohonem s proměnlivou frekvencí splňují, a v některých případech přesahují, požadavky stanovené pro účinnost motoru po celém světě. Vzhledem k tomu, že průměrně 85 % celkových nákladů systému čerpadel během životnosti tvoří náklady na energie, přechod na vysoce účinnou technologii motorů může znamenat snížení těchto celkových nákladů během životnosti až o 50 % a snížení vlivu na životní prostředí.

Řešení Grundfos jsou navržena speciálně pro vodárenské instalace a všechny komponenty jsou plně integrovány již od začátku. Grundfos může jít dále než většina ostatních a přivádět vodu k životu způsobem, který je finančně a ekologicky udržitelný. Náš vhled může být uplatněn řešením klíčových problémů při zajišťování vodních zdrojů, plnění potřeb zákazníků a zajištění levné infrastruktury. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly a audity čerpadel.

Související aplikace
Ke stažení

Ke stažení

 

Referenční nástroj pro SP

Manuál SP čerpadel v AJ

Technický návod pro optimální instalace SP.


využívání vody

Grundfos a odpadní vody v AJ

Řešení Grundfos pro dopadní vody


Případové studie
Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum