Distribuce vody

Přehled

Přehled

Spolehlivá, čistá a bezpečná distribuce pitné vody domácnostem a firmám je hlavní prioritou vodárenské společnosti. Netěsnosti potrubí a praskliny v potrubí mohou však stát vodárny značné finanční prostředky..

Způsob distribuce vody závisí na topografii a místních předpisech a často je kombinací gravitačního potrubí a tlakových systémů, aby se dosáhly nejlepší výsledky. Grundfos dodává čerpadla a řídící jednotky pro celý systém distribuce vody, která zajišťují spolehlivé řízení tlakových zón v celé potrubní síti.

Grundfos pomáhá snižovat náklady na energii a omezovat ztráty vody v distribučním systému účinnou regulací tlaku.  Regulace proporcionálního tlaku
zajišťuje konstantní tlak u spotřebitele na rozdíl od čerpadel s konstatním výtlačným tlakem. Automaticky nastavené snížení tlaku snižuje v běžných případech průsak vody netěsností o 5-20% - někdy až o 50%.

V obdobích s vysokým průtokem jsou ztráty v potrubích způsobené třením relativně vysoké. Sníženému průtoku v obdobích mimošpičkového zatížení odpovídají nízké ztráty. Zůstává-li výtlačný tlak čerpadla stále konstantní, bez ohledu na průtok, bude mít rozdíl ve ztrátách způsobených třením za následek nadměrný tlak v systému. V obdobích s mimošpičkovým zatížením se tak ztráty způsobené netěsností zbytečně zvyšují. Regulace proporcionálního tlaku kompenzuje nadměrný tlak v systému tím, že automaticky přizpůsobuje nastavenou hodnotu aktuálnímu průtoku. Toto je jedinečná vlastnost řídící jednotky Grundfos Control MPC, která byla navržena a naprogramována speciálně pro řízení čerpadel Grundfos.

Řídící jednotka Grundfos MPC zajišťuje proporční regulaci tlaku, postupný náběh a doběh čerpadel, kaskádový provoz až šesti čerpadel a monitoring a regulaci pomocí jasných textových zpráv. Grundfos MPC pracuje se všemi typy čerpadel a nabízí podstatné ekonomické přínosy díky úsporám energie a omezení ztrát netěsnostmi.

Udržitelnost systému distribuce vody z nějakého zdroje v průběhu času vyžaduje, aby bylo technické řešení odolné, cenově výhodné a nabízelo bezproblémový provoz. Grundfos má desítky let zkušeností při vývoji regulačních a monitorovacích systémů pro řešení čerpání a vyrábí své vlastní motory čerpadel. Díky tomu je motor sladěný s hydraulickým systémem čerpadla, elektronikou a dalšími součástmi, které tvoří komplexní řešení čerpání při zajištění nejlepšího možného bodu účinnosti.  

Vysoce účinné motory vyvinuté Grundfos s pohony s frekvenčnímini měniči splňují nebo přesahují požadavky stanovené předpisy o účinnosti motorů platné po celém světě. Vzhledem k tomu, že průměrně 85 % celkových nákladů systému čerpadel během životnosti tvoří náklady na energie, přechod na vysoce účinnou technologií motorů může znamenat snížení těchto celkových nákladů během životnosti až o 50 % a snížení vlivu na životní prostředí.

Řešení Grundfos jsou navržena speciálně pro instalace čerpadel a všechny komponenty jsou plně integrovány již od začátku. Analýza nákladů během životnosti prokázala, jak tento zdánlivě složitý a nákladný proces vede v hmatatelným přínosům pro vlastníky. Grundfos je s vámi a vaším technickým řešením po celou dobu a nabízí smlouvy o uvedení do provozu pro zajištění správné instalace a servisní smlouvy, které pokrývají všechny eventuality od běžné údržby po náhradní díly a audity čerpadel.

Související aplikace
Řízení tlaku

Distribuce řízená poptávkou

Vodárenské společnosti trvale vyhrazují značné zdroje na řešení problémů spojených s nefakturovanou vodou (NRW). NRW je voda, která byla vyrobena a následně „ztracena“ dříve, než se dostala k zákazníkovi, takže jí platí vodárenská společnost. International Water Association (IWA) vypracovala podrobnou metodiku pro posouzení různých prvků NWR a identifikovala následující prvky: nefakturovaná schválená spotřeba, zjevné ztráty, například krádeže vody a nepřesnost měření, a skutečné ztráty.

Grundfos má zejména dobré postavení při snižování a zvládání skutečných ztrát způsobených netěsnostmi v důsledku prasklin v potrubí. Grundfos pomáhá dvěma způsoby – snížením přebytečného tlaku v potrubním systému a potlačením rizika vodních rázů, které způsobují nové otvory. Řešení v obou těchto případech představuje řídící jednotka Grundfos MPC.

Důležitost snížení ztrát úniky

Omezení netěsností a přepadu vyžaduje iniciativy, jako je zvýšená rychlost detekce prasklin, optimalizovaná správa majetku a v neposlední řadě návrh strategie řízení tlaku. Řízení tlaku je nyní uznávané jako nezbytný prvek účinného řízení netěsností.

Centrem obvyklé strategie je minimalizovat ztráty stávajícími netěsnostmi a omezit riziko vzniku nových. Z metod dostupných pro řízení tlaku (redukce tlaku, úleva rázů a regulace hladiny) je snížení tlaku nejběžnějším z několika dostupných přístupů. Grundfos vyvinul systémy na podporu systémů řízení, které jsou integrovány do našich technických řešení.

Přebytečný tlak a vodní rázy jsou hlavní viníci

Přebytečný tlak v systému, který se vytváří při nízkém průtoku, je hlavním viníkem zvyšujících se ztrát existujícími prasklinami. Funkce proporčního tlaku zabudovaná do řídídící jednotky Grundfos MPC je jedinečný nástroj pro omezení tohoto přebytku. Jednotka sleduje stav systému, detekuje zvýšení tlaku v systému a odpovídajícím způsobem přizpůsobuje nastavené hodnoty. U zákazníka k žádné změně tlaku nedochází, ale úniky jsou výrazně omezeny.

Důležitým přispívajícím faktorem k novým netěsnostem jsou vodní rázy. Tento jev, způsobený náhlými změnami hybnosti vody  v potrubním systému, je možné omezit nebo odstranit snížením rychlosti toku vody, postupným zvyšováním a snižováním tlaku nebo snížením velikosti čerpadel.

Regulace NRW (voda ztracená netěstnostmi systému) a optimalizace systému čerpadel

Netěsnosti a prasklé potrubí stojí vodárenské společnoti značné finanční prostředky. K dispozici jsou vždy odborné znalosti Grundfos pro ochranu zákaznického systému čerpadel proti ničivým účinkům vodních rázů a nadměrného tlaku.

Na základě analýzy podmínek v systému a průběhu spotřeby posoudí specialisté Grundfos možnosti pro každou distribuční síť. Naše doporučení jsou udržovat ekonomickou úroveň úniků a zdroje dostupné pro udržování životaschopné strategie řízení tlaku.

Například velké čerpadlo má velké zpětné vodní rázy - faktor setrvačnosti čerpadla. Menší čerpadla omezují riziko tlakových rázů a představují nižší kapitálové investice a provozní náklady a omezují spotřebu energie a ztráty netěsnostmi.

Regulace proporčního tlaku je pro Grundfos jedinečná

Regulace proporčního tlaku automaticky optimalizuje spotřebu energie a minimalizuje ztráty vody. Toto řešení je unikátním řešením společnosti Grundfos. Jedntoka Control MPC kompenzuje nadměrný tlak v systému automatickým přizpůsobením nastavené hodnoty aktuálnímu průtoku. V situacích s vysokým průtokem jsou ztráty tlaku v potrubním systému relativně vysoké. Pokud je tlaková ztráta v potrubním systému 1 bar, musí být vstupní tlak systému nastaven na 6 barů, aby byl dodáván systémový tlak 5 barů.

V situaci nízkého průtoku mohou být ztráty tlaku v potrubním systému pouze 0,2 bar. To by vedlo ke zvýšení systémového tlaku na 5,8 barů, pokud je nastavena pevná hodnota 6 barů. Těchto přebytečných 0,8 barů představuje nadměrnou spotřebu energie a namáhání hlavního potrubí.

Ke kompenzaci tohoto přebytečného tlaku funkce regulace proporčního tlaku automaticky sníží tlak na 5,2 barů, což vede k výraznému snížení spotřeby energie a ztrát vody.

Ke stažení

Ke stažení

 

Distribuce řízená poptávkou

Distribuce řízená poptávkou

Spolehlivá a nákladově efektivní distribuce vody


Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum