Čištění odpadních vod

Přehled

Přehled

Čištění odpadní vod je proces odstranění znečisťujících látek z vody vypouštěné z domácností, průmyslových a komerčních prostor a ze srážkových odtoků. Úprava odpadních vod obvykle využívá mechanické, biologické a chemické procesy pro odstranění těchto znečišťujících látek. Grundfos dodává celou řadu součástí pro úplné mechanické, biologické a chemické čištění odpadních vod.

Procesy zpracování odpadních vod sahají od jednoduchých nádrží, spoléhajících výlučně na usazování, po propracované procesy založené na biologickém zpracování, které známe v současnosti. Čištění je zaměřeno na omezení znečištění obsaženého v odpadních vodách, jako jsou bakterie a viry, látky spotřebovávající kyslík, nutrienty, léčiva, chemické látky a těžké kovy, před vypuštěním do povrchových vod.

Grundfos má desítky let zkušeností při vývoji regulačních a monitorovacích systémů pro řešení čerpání a vyrábí své vlastní motory čerpadel pro všechny typy kapalin a požadavky průtoku. Zajišťuje to perfektní shodu s hydraulickým systémem, motory, elektrickými systémy a dalšími mechanickými součástmi, které tvoří komplexní řešení čerpání při zajištění nejlepšího možného bodu účinnosti.  

Systémy monitorování a regulace zvyšují potenciál pro zlepšování účinnosti a spolehlivosti. Grundfos dodává externí pohony s proměnlivými otáčkami (Grundfos CUE), které jsou předem naprogramovány na řadu výrobků Grundfos, což zajišťuje optimální provoz.

Vysoce účinné motory vyvinuté společností Grundfos, s nebo bez integrovaného frekvenčního měniče, splňují a v některých případech překročují požadavky stanovené předpisy o účinnosti motorů platné po celém světě. Vzhledem k tomu, že průměrně 85 % celkových nákladů systému čerpadel během životnosti tvoří náklady na energie, přechod na čerpadla Grundfos s vysoce účinnou technologií motorů může znamenat snížení těchto celkových nákladů během životnosti až o 50 % a snížení vlivu na životní prostředí.

Grundfos nabízí širokou řadu zařízení navrženého konkrétně pro manipulaci a čištění odpadních vod. Udržitelnost čistírny odpadních vod vyžaduje, aby bylo řešení odolné a zajistilo levný a bezproblémový provoz. Grundfos je s vámi a vaším technickým řešením po celou dobu. Nabízí smlouvy o uvedení do provozu pro zajištění správné instalace a servisní smlouvy, které pokrývají všechny eventuality od běžné údržby po náhradní díly.

Konstrukce

Simulace pro optimalizaci konstrukce nádrže

Simulace průtoku poskytují projektantům dokumentaci, za které vyplyne konfigurace míchadel/aktivátorů proudění splňující specifikace.

Simulace průtoku využívající počítačovou fluidní dynamiku (CFD) poskytují projektantům možnost porovnat reálné výstupy konfigurací míchadel a aktivátorů proudění před finalizací návrhu. Grundfos systematicky poskytuje simulace průtoku CFD ve formě dokumentace od roku 2004.

Simulace CFD umožňují projektantům najít optimální polohu a počet míchadel pro:

  • Zajištění, že tuhé látky zůstanou v suspenzi
  • Udržení optimální rychlosti v aerobní zóně
  • Zajištění ochrany proti mrtvým zónám
  • Zabránění zpětnému proudění během provzdušňování

Stojí to za to úsilí?
Pokud je v nádrži více než jedno míchadlo, existuje riziko, že budou ve skutečnosti pracovat proti sobě. Účinnost klesá a v některých případech provozovatelé instalují další míchadla, aby dosáhli požadovaného účinku. Opravit špatnou konstrukci může být nákladné.

Simulace CFD vizualizují účinek různých konfigurací míchadel na průtok v dané nádrži. Porovnáním různých konfigurací a poloh je možné najít rovnováhu mezi kapitálovými náklady v pojmu počtu míchadel a provozními náklady v pojmu účinek míchání na kWh.

Většina procesních nádrží má jeden z několika typických tvarů, takže obvykle lze relativně rychle a ekonomicky aplikovat simulaci CFD na konkrétní projekt.

Kontaktujte prosím Grundfos až budete příště zapojení na projektu čistírny odpadních vod. Simulace CFD může ušetřit mnoho času a výdajů.


Ke stažení

Ke stažení

 

Ponorná čerpadla a ve verzi suché instalace

Ponorná čerpadla a ve verzi suché ...

Čerpadla pro agresivní prostředí


příručka o splaškových vodách

Čerpání splašků

Stručné informace a teorie pro optimalizaci infrastruktury.


Příručka o čerpadlech

Příručka o čerpadlech

Návod pro stanovení kapacit a optimalizaci spolehlivých čerpacích systémů.


Čerpadla v oblasti úpravy vod

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Úprava vody s čerpadlem jako ústředním prvkem.


Kniha o motorech

Kniha o motorech

Informace o elektrických motorech, provozních režimech a účelech.


Odstředivé čerpadlo

Odstředivé čerpadlo

Příručka o hydraulice čerpadla, konstrukci čerpadla a základních termínech v oblasti čerpadel.


využívání vody

O krok zpět...

A podívejte se na větší obrázek. Příručka využívání vody od Grundfos.


Případové studie
Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum