Čerpání odpadní vody

Přehled

Přehled

V porovnání se systémem zásobování vody, který distribuuje vodu a zajišťuje dostatečný tlak pro koncového uživatele, doprava odpadní vody vyžaduje řadu čerpadel, aby byly splašky udržovány v pohybu v prostředí s trvalým kolísáním tlaku. V závislosti na topografii a místních předpisech může být vyžadována kombinace gravitační kanalizace a tlakové kanalizace.

Grundfos pokrývá všechny možnosti, od velkých, plně přizpůsobitelných čerpacích stanic, po zcela prefabrikované ponorné čerpací stanice; od velkých axiálních čerpadel a čerpadel se smíšeným průtokem, které zvládají velké průtoky nebo čerpání dešťové vody s nízkou dopravní výškou, po splašková čerpadla s řezacím zařízením. Grundfos může také dodat úplné regulační a monitorovací systémy.

Řešení Grundfos jsou navržena speciálně pro instalace čerpadel a všechny součásti jsou plně integrovány již od začátku. Udržitelnost systému dopravy odpadní vody v průběhu času vyžaduje, aby bylo technické řešení odolné, cenově výhodné a nabízelo bezproblémový provoz.

Zkušenost s projektováním znamená, že Grundfos může zajistit řešení optimalizace energie a zajistit spolehlivost, je rovněž schopen udržet čerpadla v provozu během výměny nebo modernizace a do řešení zahrnout i minimalizaci rizik a udržitelnost. Provádí se to například simulacemi využívajícími počítačovou fluidní dynamiku (CFD) v projekční fázi, analýzou nákladů během životnosti pro celé systémy čerpadel a audity čerpadel pro optimalizaci energie.

Grundfos má desítky let zkušeností při vývoji regulačních a monitorovacích systémů pro řešení čerpání a vyrábí své vlastní motory čerpadel pro všechny typy kapalin a požadavky průtoku. Zajišťuje to perfektní shodu s hydraulickým systémem, motory, elektrickými systémy a dalšími mechanickými součástmi, které tvoří komplexní řešení čerpání při zajištění nejlepšího možného bodu účinnosti.

Motory s vysokou účinností vyvinuté společností Grundfos v kombinaci s frekvenčnímio měniči splňují  a v některých případech překračují požadavky stanovené pro účinnost motoru. Vzhledem k tomu, že průměrně 85 % celkových nákladů systému čerpadel během životnosti tvoří náklady na energie, přechod na vysoce účinnou technologií motorů může znamenat snížení těchto celkových nákladů během životnosti až o 50 % a snížení vlivu na životní prostředí.

Systémy monitorování a regulace zvyšují potenciál pro zlepšování účinnosti a spolehlivosti. Grundfos dodává externí frekvenční měniče (Grundfos CUE), specializované ovládací prvky a dohled přes internet (Grundfos Remote Management), které jsou skutečně integrované do čerpacího systému. Specializované ovládací prvky umožňují snadné ovládání typických a speciálních funkcí čerpadel, jako je optimalizace energie, a nabízejí snadno použitelné rozhraní SCADA. Monitorovací a regulační systémy Grundfos zahrnují komunikační rozhraní typu plug-and-play (zapoj a čerpej), které komunikuje přes 95 % komunikačních standardů dostupných na trhu.

Ke stažení

Stahování

 

Čerpání splašků

Čerpání splašků

Stručné informace a teorie pro optimalizaci infrastruktury.


Nádrže na dešťovou vodu

Konstrukce nádrží na dešťovou vodu

Příručka Grundfos „Konstrukce nádrží na dešťovou vodu – doporučení a uspořádání“ pokrývá každý aspekt konstrukce nádrží na dešťovou vodu od dimenzování po instalaci.


Případové studie
Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum