Technická zařízení budov

Přehled

Přehled

 

Promýšlíme budovy a vytváříme inteligentní budovy

Žijeme myšlenkou inteligentních budov. Naším posláním je trvale vymýšlet a promýšlet budovy s cílem pomoci našim zákazníkům splnit jejich cíle ve velkém i malém měřítku. Proto poskytujeme projektantům z celého světa nástroje, které potřebují pro dokončení práce co nejrychleji a s co nejmenším úsilím. Naše webové nástroje a elektronický časopis BLUEPRINT poskytují projektantům snadno přístupné informace o výrobcích a znalosti o čerpadlech na každodenní bázi.

Připraveno na budoucí výzvy

Sektor budov pro komerční účely má před sebou řadu výzev, které budou definovat způsob, jak budeme plánovat budovy v příštích letech.

Ve velkém měřítku budou klimatické změny na naší planetě i nadále vyvolávat nutnost, aby každý, kdo může, přijal opatření, které může představovat změnu. Znamená to, že budovy musí splňovat přísné standardy udržitelnosti s cílem udržet spotřebu energie nízkou a flexibilitu vysokou.

Váš partner pro inteligentní budovy

Nejsme jen dodavatelem inteligentních technologií, ale i vaším partnerem v procesu vytváření úspěšných budov. Využijte našich znalostí o čerpadlech a systémech a naší bezkonkurenční řady inteligentních čerpadel.

Případové studie
Ke stažení

Ke stažení

.

Promýšlení budov znamená nalézání řešení

Grundfos Commercial Buildings Services ...

Promýšlení budov znamená nalézání řešení


Grundfos CBS Solutions po celém světě

Řešení komerčních budov ve světě

Grundfos CBS Solutions (AJ)


Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum