Těžba

Přehled

Přehled

Grundfos nabízí těžebním společnostem partnerství s odbornými znalostmi pro splnění každého požadavku na spolehlivé technické řešení pro povrchovou, podzemní i otevřenou důlní těžbu. Čerpadla Grundfos jsou konstruována pro nejnáročnějších pracovní podmínky.

Grundfos dodává vybavení pro všechny procesy a fáze těžby s výjimkou počáteční dopravy a čerpadel hydrosměsí. Technická řešení Grundfos jsou k dispozici pro všechny procesy, ve kterých je zapotřebí čerpat kapaliny, dokonce i pokud obsahují abrazivní materiály, jako písek, jíl, třísky při vrtání a další potenciálně poškozující částice, a rovněž, pokud je pH velmi nízké nebo je médium agresivní, například louhovací roztoky, nebo když médium slouží pro účely čištění a údržby.

Kromě toho je Grundfos dodává technická řešení pro vodárenské společnosti od přívodu surové vody, přes úpravu vody, odvod odpadní vody a její úpravu, recyklaci a likvidaci.

Navrhneme řešení na míru dané aplikace. Nabízíme velkou spolehlivost s úrovněmi kontinuálního provozu, který zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti pro provozy. Naše technická řešení na míru berou v úvahu požadavky na speciální konstrukci pro nakládání s agresivními médii a využívají senzory a ochranu pro čerpadla a motory, která vám umožňuje vědět, že došlo k problému, než se něco porouchá.

Naše servisní smlouvy uznávají větší požadavky na údržbu v těžebních aplikacích. Nabízíme smlouvy o uvedení do provozu pro zajištění správné instalace a servisní smlouvy, které pokrývají všechny eventuality od běžné údržby po náhradní díly a audity čerpadel.

 

Ke stažení

Ke stažení v AJ

 

Čerpadla Grundfos v oblasti těžby

Čerpadla Grundfos pro těžbu

Vhodná čerpadla pro těžební operace


Čerpadla v oblasti těžby kovů

Čerpadla pro těžbu kovů

Relevantní čerpadla pro těžbu kovů


Technický návod SP

Technický návod SP

Reference o ponorných čerpadlech


Čerpadla v oblasti úpravy vod

Čerpadla pro úpravu vod

Úprava vody s čerpadlem jako ústředním prvkem.


Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)