Nádrže na vodu

Přehled

Přehled

Nádrž surové vody neslouží jen k uchování vody, dokud není zapotřebí. Je to první část procesu úpravy vody. Retenční čas – doba, po kterou je voda uchována v nádrži – je konstrukční funkce, která umožňuje usazení částic a nečistot a rovněž je to doba pro biologickou úpravu pomocí řas, bakterií a zooplanktonu, které jsou přirozeně obsažené ve vodě.

Grundfos dodává všechny součásti pro řízení vodních nádrží, když je požadavkem udržování vody v pohybu a provzdušněné pomocí míchadel a aktivátorů proudění a zajišťování regulace a úpravy kvality vody použitím dávkovacího systému.

Proměnlivé podmínky zatížení vyžadují systém čerpadel schopný zvládat velké průtoky při malé dopravní výšce. Aktivátor proudění AFG od Grundfos nabízí optimální, energeticky nenáročné řešení míchání ve velkých nádržích, kde vytváří celkové proudění s téměř rovnoměrným rozložením rychlostí proudění a potlačením nebezpečí vzniku mrtvých zón. Když konstrukce nádrže neumožňuje použít aktivátor proudění, jsou k dispozici míchadla AMD a AMG od Grundfos s odolnou konstrukcí z korozivzdorných materiálů, snadnou údržbou a bezproblémovým provozem v náročném prostředí.

Sloučeniny chloru jsou tradičně nejpoužívanější metodou chemické desinfekce. Grundfos může poradit a dodat řešení desinfekce pomocí sloučenin chloru, jako je plynný chlor (Cl2), chlornan sodný (NaClO) a oxid chloričitý (ClO2).

Grundfos může dodat kompletní systémy dávkovacího čerpadla pro velké i malé objemy a na základě různých technologií vločkování, desinfekce a úpravy pH. Řada elektronického a elektrochemického příslušenství Grundfos navíc nabízí kompletní kontrolu nad procesem dávkování a desinfekce a může být bezproblémově integrována do vašeho systému.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly a audity čerpadel.

Související produkty
Stahování

Stahování

 

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Úprava vody s čerpadlem jako ústředním prvkem.


profil využívání vody

O krok zpět...

A podívejte se na větší obrázek. Příručka využívání vody od Grundfos.


Kontakt
Obchodní pobočka

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum