Nakládání s odpadními vodami

Přehled

Přehled

Pro těžební aplikace spočívá proces zpracování odpadních vod v odstranění znečišťujících látek z vody vypouštěné z těžebních operací, zpracování minerálů a rovněž z prostor a povrchových odtoků. Úprava odpadních vod obvykle využívá mechanické, biologické a chemické procesy pro odstranění těchto znečišťujících látek.

Grundfos může dodávat celou řadu součástí pro přepravu, manipulaci a čištění uložených odpadních vod a kalu a pro mechanické, biologické a chemické procesy čištění odpadních vod. Kromě toho jsou v případě potřeby k dispozici kompletní řešení pro sledování, regulaci a dálkové řízení.

Procesy zpracování odpadních vod sahají od jednoduchých nádrží, spoléhajících výlučně na usazování, po propracované procesy založené na biologickém zpracování, které známe v současnosti.

Řada výkonných čerpadel Grundfos pro nakládání s odpadními vodami je navržena pro manipulaci s vypouštěnými odpadními vodami z těžebních operací a zpracování minerálů, stejně jako z hornického městečka. Čerpadla Grundfos SE se dodávají s účinnými jednokanálovými oběžnými koly nebo oběžnými koly SuperVortex, která zaručují volný průchod velkých tuhých částic a omezují tak riziko zanesení.

Míchadla a aktivátory proudění Grundfos nabízejí optimální, energeticky nenáročné řešení míchání ve velkých nádržích, kde vytváří proudění s téměř rovnoměrným rozložením rychlostí proudění a potlačením nebezpečí vzniku mrtvých zón. Tyto produkty nabízejí odolnou konstrukci z korozivzdorných materiálů, snadný provoz a údržbu a bezproblémový provoz v náročném prostředí.

Naše kompletní řada systémů dávkovacích čerpadel slouží pro velké nebo malé objemy a je založena na různých technologiích. Grundfos může také dodávat elektronické a elektrochemické příslušenství pro úplnou regulaci a rovněž plně automatické systémy regulované PLC pro přípravu suchých materiálů a spolehlivé dávkování.

Správný výběr materiálu je nejdůležitější metodou prevence koroze prodlužující životnost čerpacích systémů. Grundfos může poskytnout  znalosti při pomoci se splněním vašich výkonových požadavků, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Navíc Grundfos připravuje smlouvy o uvedení do provozu a servisní smlouvy podle vašich požadavků a rovněž lze zařídit doručení sad náhradních dílů a náhradní díly přizpůsobené podle konkrétní lokality.

Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum