Čerpání podzemní vody / odvodňování

Přehled

Přehled

Čerpání podzemní vody a odvodňování jsou nezbytné pro zajištění, že nedojde k narušení těžebních provozů. Odčerpávané vody ze skalních stěn v důlních šachtách, lomech a štěrkovnách často obsahují abraziva jako písek, jílové částice, vrtné suspenze a jiné potenciálně škodlivé částice a hodnota pH je obvykle velmi nízká. Odvodňovací čerpadla Grundfos jsou navržena pro práci v nejnáročnějším prostředí, které se může v oblasti těžby a námořního průmyslu po celém světě vyskytovat.

Pevná konstrukce z materiálů s vysokou jakostí, jako je chromová ocel a karbid křemíku znamená, že řada odvodňovacích čerpadel Grundfos je ideální pro těžební jámy, dočasnou nebo pevnou instalaci a nabízí výkon vysokotlakého čerpadla neomezovaný pískem nebo jinými abrazivy. Konstrukce z litiny a úzký tvar charakterizuje řadu odvodňovacích čerpadel Grundfos DWK a tato řada umožňuje čerpat i malé kamínky při větších průtocích.

Řady čerpadel Grundfos SE/SEV jsou specificky navrženy pro náročné použití a velké průtoky, přičemž lze čerpadla nainstalovat jako suchá nebo ponorná. K dispozici jsou i materiály vyšší jakosti pro protikorozní verze pro náročné podmínky.

Správný výběr materiálu je nejdůležitější metodou prevence koroze prodlužující životnost čerpacích systémů. Grundfos může poskytnout  znalosti při pomoci se splněním vašich výkonových požadavků, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Navíc Grundfos připravuje smlouvy o uvedení do provozu a servisní smlouvy podle vašich požadavků a rovněž lze zařídit doručení sad náhradních dílů a náhradní díly přizpůsobené podle konkrétní lokality.

Související produkty
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum