Terciární čištění

Přehled

Přehled

Vypouštění vyčištěné odpadní vody do citlivé oblasti nebo její využívání pro zavlažování vyžaduje terciární čištění, například filtraci a/nebo dezinfekci, což se nazývá dočišťování. Grundfos dodává čerpací systémy pro různé požadavky této fáze čištění odpadních vod.

Pískové filtry jsou nejběžnější používanou technologií, ale i další technologie, například bubnové filtry a membrány lze rovněž použít pro filtraci. Ať již je technologie filtru jakákoli, musí čerpací systém udržovat spolehlivý průtok a tlak pro přívod i zpětné promývání filtrů. Částice se na filtru zachycují ve filtračním materiálu a přichycením na povrchu. Zadržený materiál zvyšuje tlakovou ztrátu filtru a musí být kontinuálně odstraňován, protože jinak tlaková ztráta dosáhne daného limitu.

Odstředivé čerpadlo je k dispozici s řadou výkonů a pro suché nebo ponorné instalace zajišťuje správný přívod vody k filtrům. Řada vícestupňových systémů zvyšování tlaku Grundfos Hydro MPC znamená, že je k dispozici dostatečný tlak pro zpětné promývání.

Po filtraci může být před vypuštěním voda dezinfikována. Grundfos dodává kompletní dávkovací systémy pro velké i malé objemy založené na různých technologiích. Dezinfekční systémy Grundfos lze přizpůsobit na míru vašim potřebám a požadavkům na dávkování.

Dezinfekce se používá při úpravě odpadní vody pro významnou redukci počtu mikroorganismů a tím ke zvýšení jakosti odtékající vody. Chemické čištění, které se v současnosti používá ve většině čistíren odpadních vod, je pro svůj účel vysoce účinné.

S řadou elektronického příslušenství nabízí Grundfos kompletní kontrolu nad procesem dávkování a dezinfekce, které lze bezproblémově integrovat do vašeho systému. Grundfos k tomu má potřebné specializované znalosti a může na míru připravit dávkovací stanici pracující s chemikáliemi v koncentrované formě nebo roztoky připravenými k použití sestavenou podle vašich požadavků, relevantních bezpečnostních postupů, chemického skladování a stávajícího systému.

Sloučeniny chloru jsou tradičně nejpoužívanější metodou chemické dezinfekce odpadních vod. Grundfos může poradit a dodat řešení dezinfekce pomocí sloučenin chloru, jako je plynný chlor (Cl2), chlornan sodný (NaClO) a oxid chloričitý (ClO2). Systémy sledování a regulace zvyšují potenciál pro zlepšování účinnosti a spolehlivosti.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího a dávkovacího systému. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly.

Související produkty
Případové studie
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum