Sprinklery

Přehled

Přehled

Trvalé sprinklerové systémy jsou účinné pro pokrytí velkých oblastí. Použití čerpadla s proměnlivými otáčkami a senzoru tlaku automaticky přizpůsobuje výkon čerpadla požadavkům mnoha sprinklerů. Zaručuje to vyšší rovnoměrnost zavlažování a snižuje náklady na energie. Regulátor čerpadla nabízí další výhodu ochrany čerpadla proti chodu na prázdno nebo kolísání napájení a prodlužuje tak jeho životnost.

Protože je mráz neúprosný, musí být pěstitelé schopni se spolehnout na účinný systém ochrany proti mrazu, který se spouští automaticky, když teplota poklesne. Pro zajištění tohoto požadavku a z důvodu nutnosti odstínit vrstvy ledu jsou rozhodujícím faktorem naše čerpací systémy společně se správně zvolenou dopravní výškou.

Z naší perspektivy jsou principy pro zajištění tohoto požadavku stejné jako u jiného systému zkrápění a zavlažování. Přívodem vody se správným a konstantním tlakem naše technické systémy přivádějí rovnoměrný oblak vlhkosti, který kryje a chrání celý povrch plodin.

Teplotní senzory, datová komunikace a automatizace se snadno integrují do spolehlivého provozu čerpadla. Pokud něco selže, je automaticky odeslána výstraha přímo pěstiteli.

Kontakt
Prodejní společnosti

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)