Úprava kalu

Přehled

Přehled

Kal je vedlejší produkt čištění odpadních vod v jakékoli tradiční čistírně odpadních vod a zatímco vyčištěná voda může být vypouštěna do povrchových vod podle požadavků příslušného povolení, nakládání s kalem je komplikovanější. Obecně platí, že konečné využití je jako hnojivo v zemědělství, ukládání na skládky nebo spalování na místě či externě, často v rámci výroby energie.

Čerpání kalu vyžaduje zařízení, které udržuje viskózní média v pohybu - bez zanesení. Primární kal musí být odčerpán z primárních čiřicích nádrží do úpravy kalu, kdy čerpací stanice kalu vyžaduje opatrný výběr čerpadel v závislosti na obsahu kalu a průtoku.

Odstředivá čerpadla, jako jsou řady čerpadel Grundfos SE/SL nebo S s vírovými oběžnými koly se často používají a jsou navržená pro použití v náročném prostředí. Pro čerpání kalu je preferována suchá instalace čerpadel, což umožňuje častou kontrolu a snadnou údržbu.

Systémy sledování a regulace zvyšují potenciál pro zlepšování účinnosti a spolehlivosti. Grundfos dodává motory s proměnlivými otáčkami (Grundfos CUE) a ochranu motoru (MP204) pro sledování stavu motoru a zajištění optimálního provozu.

Zahušťování/odvodňování kalu

Hlavním účelem zahušťování/odvodňování kalu je minimalizace objemu kalu a tedy snížení požadovaného objemu a kapacity následného procesu zpracování a potřebného zařízení. Navíc snížený objem vody snižuje spotřebu energie na ohřev kalu ve vyhnívací nádrži. Účinnost odvodňování závisí na typu zařízení a kvalitě kalu.

Grundfos dodává plně automatické systémy regulované PLC jednotkou pro zvládání přípravy a spolehlivého dávkování koagulantů nebo polyelektrolytů. Grundfos k tomu má potřebné znalosti a může na míru připravit dávkovací stanici pracující s chemikáliemi v koncentrované formě, s roztoky připravenými k použití nebo ve formě suchých chemikálií, sestavenou podle vašich požadavků.

Kal může být přímo odvodňován v zahušťovací nebo skladovací nádrži. Obvykle je kal zhušťován gravitačně v zahušťovací nádrži nebo mechanickým odvodňování v jednoduchých odvodňovacích jednotkách, a jednoduše řečeno, znamená odstranění vody z kalu. Pro zlepšení tvorby vloček kalu se mohou přidávat polyelektrolyty.

Odstranění vody zajišťují řady čerpadel Grundfos SE/SL a S, které jsou specificky navrženy pro náročné použití a řízení toku, přičemž lze čerpadla nainstalovat jako suchá nebo ponorná.

Nádrže mohou být vybaveny míchadlem AMx s nízkými otáčkami, aby se zajistilo rovnoměrné zahuštění kalu. Míchadla Grundfos nabízejí odolnou konstrukci z korozivzdorných materiálů, snadný provoz a údržbu a bezproblémový provoz v náročném prostředí.

Stabilizace kalu

Kal je často upravován pomocí stabilizace s cílem snížit množství organických látek a počet patogenních mikroorganismů přítomných v tuhém podílu. V současnosti je provoz stabilizačních nádrží snadný a přes relativně vysoké teploty vyžadované v procesu stabilizace kalu se vyžaduje doba zdržení 25 až 30 dní. V tomto procesu se používají například míchadla AMG.

Při biologickém rozkladu organických látek vzniká v systému bioplyn. Bioplyn lze použít pro kombinované vytápění a výrobu energie (kogenerace).

Pro velké čistírny odpadních vod je anaerobní rozklad nejrozšířenější metodou úpravy kalu. Anaerobní rozklad vede k další degradaci kalu za anaerobních podmínek, snižuje se tím celkový obsah organické hmoty v kalu na 40 až 60 %.

Po stabilizaci dojde k závěrečnému odvodňování. Odvodněný kal musí být likvidován bezpečným způsobem, například spalováním pro výrobu energie.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti při pomoci se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servis pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly.

Související produkty
Případové studie
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum