Usazování

Přehled

Přehled

Usazování je fyzikální proces úpravy vody, který využívá k usazování suspendovaných pevných látek ve vodě gravitaci. Jedním z požadavků na správnou sedimentaci je šetrné nakládání s kapalinou čerpacím systémem, který je navržen pro vyloučení kontaktu sedimentu s důležitými částmi čerpadla, což snižuje opotřebení.

Grundfos dodává systémy čerpadel, které splňují tyto požadavky a kromě toho má řadu řešení dezinfekce, která zvyšují rychlost usazování suspenze a pomáhají tak zvyšovat kvalitu vody.

Udržování šetrného a regulovaného průtoku v sedimentačních nádržích a pohyb vody do a z nádrží klade velké požadavky na technické řešení. Systémy čerpadel Grundfos sahají od ohromných ponorných jednotek, kde se klade důraz na uvedení vody do pohybu spíše než na zvyšování tlaku, po velmi úspěšná vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla (CR) – současně jsou pokryty i všechny výkonové požadavky mezi tím.

Grundfos může dodat kompletní systémy dávkovacího čerpadla pro velké i malé objemy a na základě různých technologií vločkování, dezinfekce a úpravy pH. Řada elektronického a elektrochemického příslušenství Grundfos navíc nabízí kompletní kontrolu nad procesem dávkování a dezinfekce a může být bezproblémově integrována do vašeho systému.

Zlepšení kvality vody pomocí účinného a ekonomického systému pro přípravu suchých materiálů se stále používá pro úpravu vody. Grundfos dodává plně automatické systémy regulované PLC jednotkou pro zvládání přípravy a spolehlivého dávkování koagulantů nebo polyelektrolytů.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly a audity čerpadel.

Související produkty
Ke stažení

Stahování

 

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Úprava vody s čerpadlem jako ústředním prvkem.


Kontakt
Obchodní pobočka

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum