Mořská voda

Přehled

Přehled

Odsolování mořské vody se stále rychleji stává dodatečným a nezbytným zdrojem pitné vody v mnoha částech světa a Grundfos je přední společností poskytující celková řešení čerpání pro odsolování.

Grundfos může zajistit vybavení závodů pro reverzní osmózu pracující v systémech s jednostupňovými nebo dvoustupňovými čerpadly vyrobenými z korozivzdorné oceli s vysokou odolností proti korozi a systémy rekuperace energie s čerpacími turbínami na výstupu. Taková konstrukce vede k úsporám nákladů na údržbu, opravu, spotřebu energie a chemikálie v odsolovacím závodě.

Mořská voda se nejlépe upravuje v místě odběru, aby se zajistilo nejsnazší vypouštění a minimalizoval se rozsah rizika koroze. V závislosti na požadavcích na průtok a obsah soli může být mořská voda čerpána ze vzdálenosti stovky metrů od pobřeží, zatímco pobřežní čerpání může probíhat ze studně na břehu zabezpečené proti korozi nebo vody filtrované přes vrstvu půdy.

Grundfos může dodávat čerpadla pro suchou i ponornou instalaci. Zejména čerpadla Grundfos SPRE jsou konkrétně navržena tak, aby odolala korozi, zejména v případě, kdy má voda vysokou koncentraci uhlovodíků a vysoký obsah chemikálií.

Plně automatické dezinfekční systémy vyvinuté společností Grudfos nabízejí snadné řešení pro desinfekční metody na bázi chloru. Grundfos může poradit a dodat řešení desinfekce pomocí sloučenin chloru, jako je plynný chlor (Cl2), chlornan sodný (NaClO) a oxid chloričitý (ClO2). Automatizované procesy vyžadují velmi malou údržbu, poskytují velmi vysokou účinnost a snižují provozní náklady.

Integrací pohonu s proměnlivými otáčkami a součástmi ochrany motoru může Grundfos nabídnout kompletní systémy, které jsou uzpůsobeny tak, aby pracovaly společně. Frekvenční měniče Grundfos CUE představují jednu z nejkomplexnějších a nejuniverzálnějších řad externích pohonů s proměnlivými otáčkami pro čerpací aplikace, která je v současnosti na trhu. Společně se snadno použitelnou ochrannou motoru MP 204 zaručujeme 24hodinové sledování a řízení základních parametrů, například chod na prázdno nebo přetížení, abychom zajistili provozní stabilitu.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zajišťují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly a audity čerpadel.

Související produkty
Ke stažení

Ke stažení v AJ

 

Referenční nástroj pro SP

Referenční nástroj pro SP

Technický návod pro optimální instalace SP.


Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum