Recyklovaná voda

Přehled

Přehled

Recyklovaná voda je odpadní voda, ze které byly odstraněny tuhé látky a některé nečistoty a která potom může být použita místo vypouštění do povrchové vody. Recyklovaná voda se často používá na zavlažování.

Recyklovaná voda vyžaduje odstranění kontaminujících látek, což obvykle probíhá mechanickými, chemickými a biologickými procesy. Grundfos dodává součásti a zařízení pro všechny aspekty zpracování odpadních vod a, v závislosti na povolení k vypouštění, konečné desinfekce.

Plně automatické desinfekční systémy vyvinuté společností Grudfos nabízejí snadné řešení pro dezinfekční metody na bázi chloru. Grundfos může poradit a dodat řešení desinfekce pomocí sloučenin chloru, jako je plynný chlor (Cl2), chlornan sodný (NaClO) a oxid chloričitý (ClO2).

Grundfos může dodat kompletní systémy dávkovacího čerpadla pro velké nebo malé objemy a na základě různých technologií vločkování, desinfekce a úpravy pH. Navíc nabízí řada elektronického příslušenství Grundfos kompletní kontrolu nad procesem dávkování a desinfekce a může být bezproblémově integrováno do vašeho systému.

Integrací pohonu s proměnlivými otáčkami a součástmi ochrany motoru může Grundfos nabídnout kompletní systémy, které jsou uzpůsobeny tak, aby pracovaly společně. Frekvenční měniče Grundfos CUE představují jednu z nejkomplexnějších a nejuniverzálnějších řad externích pohonů s proměnlivými otáčkami pro čerpací aplikace, která je v současnosti na trhu. Společně se snadno použitelnou ochrannou motoru MP 204 zaručujeme 24hodinové sledování a řízení základních parametrů, například chod na prázdno nebo přetížení, abychom zajistili provozní stabilitu.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zajišťují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly a audity čerpadel.

Související produkty
Stahování

Ke stažení v AJ

 

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Úprava vody s čerpadlem jako ústředním prvkem.


Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum