Přívod surové vody

Přehled

Přehled

Prvním krokem při zajišťování zdroje vody pro těžební provozy, zpracování minerálů a zásobování vodou těžebního městečka je nalezení zdroje upravitelné vody. Ať již je zdrojem podzemní voda, povrchová voda z řek a jezer, odsolování mořské vody nebo recyklovaná čištěná voda, nabízí Grundfos celková technická řešení jakéhokoli měřítka od ponorných čerpadel po kozlíková čerpadla a velká axiálně dělená čerpadla.

Udržitelnost čerpání vody z nějakého zdroje v průběhu času vyžaduje, aby bylo technické řešení cenově výhodné, nabízelo bezproblémový provoz a bylo energeticky optimalizováno. Grundfos má desítky let zkušeností při vývoji regulačních a monitorovacích systémů pro řešení čerpání. Grundfos vyrábí své vlastní motory čerpadel pro všechny typy kapalin a na různé požadavky průtoku. Zajišťuje to perfektní shodu s hydraulickým systémem, motory, elektrickými systémy a dalšími mechanickými součástmi, které tvoří komplexní řešení čerpání při zajištění nejlepšího možného bodu účinnosti.

Správný výběr materiálu je nejdůležitější metodou prevence koroze prodlužující životnost čerpacích systémů. Grundfos může poskytnout znalosti při pomoci se splněním vašich výkonových požadavků, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Navíc Grundfos připravuje smlouvy o uvedení do provozu a servisní smlouvy podle vašich požadavků a rovněž lze zařídit doručení sad náhradních dílů a náhradní díly přizpůsobené podle konkrétní lokality.

Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní společnost