Primární čištění

Přehled

Přehled

Česle

Surová odpadní voda s vysokým obsahem velkého materiálů, jako jsou toaletní papíry, látky, ubrousky, a rovněž igelitové pytlíky, kusy dřeva. Takové materiály musí být odstraněny v první části procesu čištění, přinejmenším jako prevence zanesení a možné poruchy mechanického zařízení čistírny odpadních vod. Česle jsou proto prvním krokem při mechanické úpravě odpadní vody.

Účinné promývání zadrženého materiálu výrazně sníží množství odpadu a zabrání problémům se zápachem. Grundfos nabízí čerpací a regulační řešení pro efektivní zpětné promývání česlí, což zajišťuje jejich spolehlivou funkci.

Řada Grundfos Hydro MPC vícestupňových systémů zvyšování tlaku znamená, že můžete řídit své tlakové zóny snadno a společně s naší řadou snímačů hladiny zajistí účinné promývání celé stanice česlí.

Odstraňování písku, hrubých nečistot a tuku

Když je odpadní voda vyčištěna na česlích, aby se odstranily velké materiály, je dalším krokem mechanického čištění odstranění hrubých nečistot a tuků. Jejich odstranění před zahájením biologického čištění odpadní vody je nezbytné pro zajištění plynulého provozu čistírny odpadních vod.

Obvyklým řešením je provzdušňovací reaktor na odstranění hrubých nečistot a tuků, kdy aerace zajišťuje udržení organického materiálu v suspenzi, zatímco hrubé nečistoty a tuky jsou odstraněny sedimentací a flotací. Pokud nejsou písek a hrubé nečistoty odstraněny a dostanou se do první čiřicí nádrže nebo ještě dále, mohlo by dojít k významnému zvýšení zanesení a opotřebení zařízení.

Odstranění hrubých nečistot vyžaduje odolná a trvanlivá čerpadla. Řady čerpadel Grundfos SE/SL a S s vírovým oběžným kolem jsou specificky navrženy pro odolné použití a velké splaškové toky a lze je nainstalovat jako suchá nebo ponorná. Nabízejí spolehlivost, kterou potřebujete pro zajištění bezpečného provozu. Difuzní systémy od Grundfos nabízejí rozvaděče s jemnými a hrubými bublinkami pro velké toky vzduchu pro separační procesy oddělování hrubých nečistot a tuků.

Vyrovnávací nádrž

Vyrovnávací nádrž slouží pro umístění přebytečných odpadních vod v období silných dešťů. Vyrovnávací nádrž je účinným způsobem optimalizace nákladů čističky odpadních vod, protože umožňuje konstrukci menších nádrží pro čištění a zajišťuje rovnoměrné hydraulické zatížení čistírny.

Grundfos nabízí řadu čerpacích a regulačních řešení a rovněž míchadla a čisticí zařízení, která společně zajišťují spolehlivý a automatický provoz nádrže na dešťovou vodu. Když je omezeno hydraulické zatížení a je k dispozici kapacita, můžete vždy znovu dosáhnout pohybu splašků s perfektní účinností.

Nádrže na dešťovou vodu lze postavit téměř v libovolné velikosti a tvaru. Vstup a výstup je možné řídit gravitačně, čerpacím systémem nebo kombinací obojího, v závislosti na hydraulických podmínkách v systému. Grundfos má čerpadla, která zvládají tyto náročné požadavky. Řady čerpadel Grundfos SE/SL, S a KPL/KWM jsou specificky navrženy pro náročné použití a řízení toku, přičemž lze čerpadla nainstalovat jako suchá nebo ponorná. Řada hladinových senzorů Grundfos zajišťuje, že váš čerpací systém může regulovat možné výkyvy v požadavcích na výkon. Zajišťuje to optimální přívod odpadní vody do vyrovnávací nádrže a její odvod.

Účinné míchání a čištění vyrovnávacích nádrží je nezbytné pro minimalizaci provozních nákladů a vyloučení problémům se zápachem. Řada Grundfos RainJets je pro tento účel speciálně navržena díky odolné konstrukci a snadným opravám a údržbě. RainJets může pracovat samostatně nebo společně s odolným a trvanlivým míchadlem AMD.

Systémy sledování a regulace zvyšují potenciál pro zlepšování účinnosti a spolehlivosti. Kromě pohonů s proměnlivými otáčkami (Grundfos CUE) dodává Grundfos ochranu motoru (MP204) pro sledování stavu motoru a zajištění optimálního provozu.

Primární čištění

Po mechanickém předčištění následuje primární čištění, jehož účelem je snížit organické zatížení před biologickým čištěním. Prostým gravitačním usazováním může být z odpadní vody odstraněna významná část organických nečistot, což je cenově výhodný způsob snížení objemu a nákladů biologického čištění.

Je důležité vytvořit optimální podmínky usazování při primárním čiření a tedy podmínky toku a rychlosti proudění jsou navrženy tak, aby podporovaly sedimentaci. Usazená hmota z primárního čiření se nazývá primární kal, který je z primárních dosazovacích nádrží čerpán ke zpracování kalu. Řady čerpadel Grundfos SE/SL a S s vírovým oběžným kolem jsou specificky navrženy pro odolné použití a velké splaškové toky a lze je nainstalovat jako suchá nebo ponorná.

Lze přidávat chemikálie a polyelektrolyty ke zvýšení účinnosti a zlepšení usazování kalu, což pomáhá odstranit až 80 % suspenze. Grundfos dodává kompletní systémy dávkovacích čerpadel pro velké i malé objemy a na základě různých technologií srážení a flokulace a úpravy pH, a také plně automatické systémy řízené PLC pro přípravu a spolehlivé dávkování organických koagulantů a polyelektrolytů.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího a dávkovacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly.

Související produkty
Případové studie
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum