Tlakové čerpací systémy

Přehled

Přehled

V oblastech s vysokou hladinou vody může Grundfos osadit čerpací stanici čerpadly, hladinovými senzory a specializovanými kontrolními prvky, které umožňují snížit průměr potrubí, zvýšit rychlost toku, používat tlakové potrubní systémy, a to vše  je zvládáno s přesností a účinností.

Kanalizační mělnič SEG AUTOADAPT je příkladem inovativního řešení Grundfos pro tlakové čerpací systémy. Kromě účinného rozmělnění veškerého materiálu v odpadní vodě zjednodušuje SEG AUTOADAPT řízení čerpací jámy a snižuje náklady, což odstraňuje 75 % servisních zásahů a snižuje náklady na instalaci a uvedení do provozu o 50 %.

Grundfos dodává rovněž Grundfos PUST, což je úplný tlakový čerpací systém navržený pro snadnou přepravu a samočištění s hladkými povrchy. Základním rysem těchto prefabrikovaných čerpacích stanic jsou nízké náklady a snadný servis. Kanalizační mělniče Grundfos používané v systému PUST jsou ideální pro tlakové kanalizační systémy, kde je požadavek na účinné rozmělnění v případě potřeby, a tyto používané mělniče jsou navrženy pro trvanlivé používání s ponořeným provozem a koncentrovaným průtokem splašků.

Specializované regulační prvky pro čerpací stanice mají zabudovanou funkci proti zanesení. Funkce „propláchnutí a zpětný tok“ zabraňuje zanesení způsobenému zvýšeným množstvím vláknitých složek v současných splaškách. Funkce proti zanesení funguje při jakékoli abnormální události, kdy zastaví čerpadlo před ucpáním, čímž se odstraní nákladné odstávky.

Systémy monitorování a regulace zvyšují potenciál pro zlepšování účinnosti a spolehlivosti. Grundfos dodává startéry čerpadel a externí pohony s proměnlivými otáčkami (Grundfos CUE), specializované regulační prvky pro snadnou regulaci funkcí čerpadla a internetový dohled (Grundfos Remote Management) se snadno použitelným rozhraním SCADA.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zajišťují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly a audity čerpadel pro zajištění optimálního provozu.

Související produkty
Stahování

Stahování

 

čerpání splašků

Čerpání splašků

Příručka k aplikacím čerpání dopadní vody


Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)