Periferní odvodňování

Přehled

Přehled

Periferní odvodňování a udržování konstantní hladiny vody obvykle zahrnuje velké množství vrtů v okolí otevřených povrchových dolů. Grundfos nabízí pružné a účinné řešení pro odstraňování čisté nebo špinavé vody s částicemi a úpravu hladiny vody ve vrtech s hloubkou od 30 do 600 m. K dispozici jsou i materiály vyšší jakostí pro náročné podmínky s nízkým pH a chloridy.

S možnými velkými výkyvy požadovaného výkonu a mnoha instalovanými čerpadly zajistí přidání pohonů s proměnlivou frekvencí vyrovnání hydraulického zatížení vrtů a automaticky přizpůsobí otáčky čerpadla podle poptávky. Zajistí tak optimální odvodnění okolo těžebního prostoru.

Nejen pro čerpadla, ale i pro motory byla vyvinuta ochrana motoru Grundfos, která se používá společně s moduly rozhraní zajišťujícími speciální regulaci hladiny a další ochranu, protože se měří i další parametry kromě elektrického stavu motoru. Umožňuje to časované cykly zastavení/spouštění, které nepoškozují čerpadlo ani motor a pomáhají předcházet náhlým výpadkům a riziku zaplavení.

Správný výběr materiálu je nejdůležitější metodou prevence koroze prodlužující životnost čerpacích systémů. Grundfos může poskytnout specializované znalosti při pomoci se splněním vašich výkonových požadavků, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Navíc Grundfos připravuje smlouvy o uvedení do provozu a servisní smlouvy podle vašich požadavků a rovněž lze zařídit doručení sad náhradních dílů a náhradní díly přizpůsobené podle konkrétní lokality.

Související produkty
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum