Ochrana před záplavami

Přehled

Přehled

Omezení možného poškození pobřeží nebo pevniny záplavami vyžaduje čerpací systémy, které v kritickém okamžiku neselžou. V sázce je toho mnoho – nejprve ochrana lidí, úrody a hospodářských zvířat a v delším měřítku prevence kontaminace, poškození infrastruktury a možné riziko hladu.

Zajištění zvládnutí záplav často vyžaduje pečlivé plánování. Aplikace simulace výpočtovou fluidní dynamikou (CFD) v konstrukční fázi umožňuje řešení na míru využívající čerpadla Grundfos, která zvládají požadavek na dopravu velkých objemů povrchové nebo dešťové vody při nízké dopravní výšce, například při ochraně před záplavami, řízení přístavů a podobně. Řada axiálních čerpadel a čerpadel se smíšeným průtokem Grundfos je specificky navržena pro náročné použití a řízení toku, přičemž čerpadla lze nainstalovat jako suchá nebo ponorná.

Nádrže na dešťovou vodu
Nádrže na dešťovou vodu jsou účinným způsobem, jak omezit maximální průtok a vyrovnat hodnoty průtoku srážkové vody v systému kanalizace. Při strategickém rozmístění znamenají nádrže na dešťovou vodu lepší využití stávajícího kanalizačního systému, umožňují inteligentní řízení toku dešťové vody a v konečném měřítku šetří investice do infrastruktury. Nádrže na dešťovou vodu lze postavit téměř v libovolné velikosti a tvaru. Vstup a výstup je možné řídit gravitačně, čerpacím systémem nebo kombinací obojího, v závislosti na hydraulických podmínkách v systému.

Grundfos nabízí řadu čerpacích a regulačních řešení a rovněž míchadla, která společně zajišťují spolehlivý a automatický provoz nádrže na dešťovou vodu. Když je omezeno hydraulické zatížení a je k dispozici kapacita, můžete vždy znovu dosáhnout pohybu splašků s perfektní účinností.

Grundfos má čerpadla, která zvládají tyto náročné požadavky. Řady čerpadel Grundfos SE/SL, S a KPL/KWM jsou specificky navrženy pro náročné použití a řízení toku, přičemž čerpadla lze nainstalovat jako suchá nebo ponorná. Řada hladinových senzorů Grundfos zajišťuje, že váš čerpací systém může regulovat možné výkyvy v poptávce na výkon. Zajišťuje to optimální přívod dešťové vody do nádrže na dešťovou vodu a její odvod.

Čerpadla Grundfos DW jsou odolná, přenosná ponorná čerpadla s vertikálním vypouštěcím hrdlem navržená pro odvodňování stavenišť, výkopů, drenáží budov a podobné aplikace, kde je zapotřebí čerpat neupravenou vodu nebo se vyskytují vysoké tlaky.

Účinné míchání a čištění vyrovnávacích nádrží je nezbytné pro minimalizaci provozních nákladů a vyloučení problémům se zápachem. Řada Grundfos RainJets je pro tento účel speciálně navržena díky odolné konstrukci a snadným opravám a údržbě. RainJets může pracovat samostatně nebo společně s odolným a trvanlivým míchadlem AMD.

Regulace a sledování
Systémy sledování a regulace zvyšují potenciál pro zlepšování účinnosti a spolehlivosti. Grundfos dodává startéry čerpadel a externí pohony s proměnlivými otáčkami (Grundfos CUE), specializované regulační prvky pro snadnou regulaci funkcí čerpadla a internetový dohled (Grundfos Remote Management) se snadno použitelným rozhraním SCADA.

Sledovací a regulační systémy Grundfos zahrnují komunikační rozhraní typu plug-and-play, které komunikuje přes 95 % komunikačních standardů dostupných na trhu. Komplexní řada senzorového příslušenství – například hladinové, průtokové a teplotní senzory – zajišťuje, že máte data potřebná pro regulační systém svých čerpadel.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu Grundfos zajišťují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly, aby byl zajištěn optimální provoz.

Související produkty
Stahování

Stáhnout

 

čerpání splašků

Čerpání splašků

Stručné informace a teorie pro optimalizaci infrastruktury.


profil využívání vody

O krok zpět...

A podívejte se na větší obrázek. Příručka využívání vody od Grundfos.


nádrže na dešťovou vodu

Konstrukce nádrží na dešťovou vodu

Příručka Grundfos „Konstrukce nádrží na dešťovou vodu – doporučení a uspořádání“ pokrývá každý aspekt konstrukce nádrží na dešťovou vodu od dimenzování po instalaci.


Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)