Síťové čerpací stanice

Přehled

Přehled

Síťové čerpací stanice zajišťují sběr a přepravu odpadní vody do větších čerpacích stanic. Grundfos může dodat a přizpůsobit na míru kompletní síťovou čerpací stanici, která odpovídá vašim požadavkům na velikost a konstrukci. Grundfos dodává kompletní prefabrikovanou čerpací stanici s ponornými čerpadly, hladinovými senzory a regulačními prvky, s možností přidání dávkovacího systému.

Prefabrikovaná čerpací stanice je dodávána jako jednotka „vše v jednom“ opatřená čerpadly, potrubím, ventily, regulačními a servisními prvky. Prefabrikovaná jednotka se snadno přepravuje, kamkoli je zapotřebí. Kromě toho Grundfos nabízí funkce čerpadel, které poskytují ochranu proti vodním rázům a pomáhají omezovat tvorbu H2S snížením retenčního času potrubí.

V systémech odpadní vody dochází ve velkých výkyvech v požadavcích na výkon a technické řešení čerpání musí být schopné okamžitě reagovat, když se změní potřeba výkonu nebo dojde k nehodě, což chrání váš systém například před vodními rázy.

Řady čerpadel Grundfos SE/SL, S a KPL/KWM jsou specificky navrženy pro náročné použití a řízení toku, přičemž lze čerpadla nainstalovat jako suchá nebo ponorná, zatímco řada SEG čerpadel s mělniči je ideální pro tlakové kanalizační systémy a umožňuje trvalý provoz, když jsou čerpadla plně ponořená. Inovativní řešení Grundfos, například čerpadla odpadních vod s funkcí AUTOADAPT, zjednodušují řízení čerpací jímky a snižují náklady, protože odstraňují 75 % všech servisních zásahů a snižují náklady na instalaci a uvedení do provozu o 50 %.

Řada regulátorů hladiny Grundfos nabízí vysoce spolehlivé monitorování a regulaci čerpadel a může pracovat společně s ochrannou motoru a frekvenčními měniči. Komplexní řada senzorového příslušenství – například hladinové, průtokové a teplotní senzory – zajišťuje, že máte data potřebná pro regulační systém svých čerpadel.

Specializované regulační prvky pro čerpací stanice mají zabudovanou funkci proti zanesení. Funkce „propláchnutí a zpětný tok“ zabraňuje zanesení způsobenému zvýšeným množstvím vláknitých složek ve splaškách. Funkce proti zanesení funguje při jakékoli abnormální události, kdy zastaví čerpadlo před ucpáním, čímž se odstraní nákladné odstávky.

Systémy sledování a regulace zvyšují potenciál pro zlepšování účinnosti a spolehlivosti. Grundfos dodává startéry čerpadel a externí pohony s proměnlivými otáčkami (Grundfos CUE), specializované regulační prvky pro snadnou regulaci funkcí čerpadla a internetový dohled (Grundfos Remote Management) se snadno použitelným rozhraním SCADA.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zajišťují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly a audity čerpadel pro zajištění optimálního provozu.

Související produkty
Stahování

Stahování

 

čerpání splašků

Čerpání splašků

Stručné informace a teorie pro optimalizaci infrastruktury.


profil využívání vody

O krok zpět...

A podívejte se na větší obrázek. Příručka využívání vody od Grundfos.


Případové studie
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)