Hlavní čerpací stanice

Přehled

Přehled

Čerpací stanice v systému dopravy odpadních vod jsou navrženy, aby zvládaly neupravené splašky, které jsou přiváděny podzemními gravitačními potrubími nebo síťovými čerpacími stanicemi. Hlavní čerpací stanice jsou obvykle navrženy tak, aby čerpadlo nebo jedna sada čerpadel zvládala normální podmínky maximálního průtoku. Mnoho hlavních čerpacích stanic odpadních vod pracuje se suchými čerpacími systémy, přestože ponorné systémy čerpadel nabízejí mnoho výhod pro snížení provozních nákladů, zvýšenou spolehlivost a nižší investice do infrastruktury. Grundfos dodává kompletní technická řešení pro suché i ponorné instalace.

Grundfos dodává systémy čerpadel a technická řešení pro velké čerpací stanice, které lze zcela přizpůsobit, jak pro stávající instalace, tak pro všechny nové projekty, se všemi ventily, elektrickým systémy a čerpadly, které se snadno udržují.

Při návrhu čerpací stanice mohou specialisté Grundfos použít simulace výpočtové fluidní dynamiky (CFD) pro grafické znázornění přesných průtoků a tlaků v jakémkoli místě potrubního systému. Znamená to, že jsme schopni simulovat a objevit problémy s průtokem již ve fázi simulace a opravit je před zahájením stavby, postavit čerpací jámy fungující při nízkém i vysokém průtoku, a které se samočinně čistí, snižují opotřebení a zápach díky trvalému odstraňování úsad a tuhých látek.

Řady čerpadel Grundfos SE/SL a S jsou specificky navrženy pro náročné použití a řízení toku, přičemž lze čerpadla nainstalovat jako suchá nebo ponorná.

Systémy sledování a regulace zvyšují potenciál pro zlepšování účinnosti a spolehlivosti. Grundfos dodává startéry čerpadel a externí pohony s proměnlivými otáčkami (Grundfos CUE), specializované regulační prvky pro snadnou regulaci funkcí čerpadla a internetový dohled (Grundfos Remote Management) se snadno použitelným rozhraním SCADA.

Monitorovací a regulační systémy Grundfos zahrnují komunikační rozhraní typu plug-and-play, které komunikuje přes 95 % komunikačních standardů dostupných na trhu. Komplexní řada senzorového příslušenství – například hladinové, průtokové a teplotní senzory – zajišťuje, že máte data potřebná pro regulační systém svých čerpadel.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zajišťují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly a audity čerpadel pro zajištění optimálního provozu.

Související produkty
Stahování

Stahování

 

čerpání splašků

Čerpání splašků

Stručné informace a teorie pro optimalizaci infrastruktury.


profil využívání vody

O krok zpět...

A podívejte se na větší obrázek. Příručka využívání vody od Grundfos.


Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)