Vstupní čerpací stanice

Přehled

Přehled

Odpadní voda vstupující do čistírny odpadních vod na vstupní čerpací stanici obsahuje všechny látky, které vstupují do kanalizačního systému. Není to jen to, co spláchneme na toaletě, ale také průmyslové vody, odpadní voda z hotelů, nemocnic a restaurací a látky vnikající do kanalizačního systému uličními vpustěmi.

Grundfos má čerpadla, která zvládají tyto náročné požadavky. Řady čerpadel Grundfos SE/SL, S a KWM jsou specificky navrženy pro náročné použití a řízení toku, přičemž lze čerpadla nainstalovat jako suchá nebo ponorná. Pokud konstrukce čerpací jímky nebrání sedimentaci, řada odolných míchadel Grundfos AMD zaručuje úplné promíchání a tedy zajišťuje bezproblémový provoz a potlačení zápachů.

Vstupní čerpací stanice je vystavena velkému kolísání v požadavcích na výkon. V případě více instalovaných vstupních čerpadel zajistí přidání externího pohonu s proměnlivými otáčkami (Grundfos CUE) vyrovnání hydraulického zatížení čistírny odpadních vod. Simulace výpočtovou fluidní dynamikou (CFD) v konstrukční fázi pomáhají zajistit optimální přívod odpadní vody přes vstupní čerpací stanici pro mechanickou úpravu vizualizací hydraulických podmínek na čerpací stanici.

Systémy sledování a regulace zvyšují potenciál pro zlepšování účinnosti a spolehlivosti. Kromě pohonů s proměnlivými otáčkami dodává Grundfos ochranu motoru (MP 204) pro sledování stavu motoru a zajištění optimálního provozu.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly.

Případové studie
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum