Výluhy in situ (na místě)

Přehled

Přehled

Výluhy in situ nebo těžba rozpouštěním je proces získávání minerálů, jako je měď a uran, z vrtů vyvrtaných do geologické vrstvy bez nutnosti klasické těžby. Grundfos dodává ponorná čerpadla a čerpadla s koncovým sáním, která účinně čerpají surové nebo obohacené rozpouštědla do geologické vrstvy a zpět do závodu na zpracování minerálů.

Vyluhovací roztoky se mohou lišit v závislosti na zpracovávané rudě, od čerstvé vody pro solné nánosy po kyselé roztoky pro měděné rudy a kyselinu nebo hydrogenuhličtitan sodný při těžbě uranu. Klade to velké nároky na konstrukci čerpadel a Grundfos nabízí přizpůsobená řešení pro in-situ vyluhování. Řady čerpadel Grundfos jsou k dispozici v provedení z různých typů vysoce jakostní nerezové oceli nebo v některých případech z titanu a s magnetickým pohonem nebo různými typy řešení ucpávek hřídele. Technická řešení Grundfos umožňují pracovat s roztoky o velmi nízkých hodnotách pH a s roztoky kyseliny sírové zředěné nebo až v koncentracích 90 %.

Naše úplná řada systémů dávkovacích čerpadel slouží pro velké nebo malé objemy a je založena na různých technologiích. Grundfos může také dodávat elektronické a elektrochemické příslušenství pro úplnou regulaci a rovněž plně automatické systémy regulované PLC pro přípravu suchých materiálů a spolehlivé dávkování.

S možnými velkými výkyvy požadovaného výkonu a mnoha instalovanými čerpadly zajistí přidání pohonů s proměnlivou frekvencí vyrovnání hydraulického zatížení vrtů a automaticky přizpůsobí otáčky čerpadla podle poptávky. To zajistí optimální přívod obohaceného roztoku do geologické vrstvy.

Nejen pro čerpadla, ale i pro motor byla vyvinuta ochrana motoru Grundfos, která se používá společně s moduly rozhraní zajišťujícími speciální regulaci hladiny a další ochranu, protože se měří i další parametry kromě elektrického stavu motoru. Umožňuje to časované cykly zastavení/spouštění, které nepoškozují čerpadlo ani motor a pomáhají předcházet náhlým výpadkům.

Technická řešení Grundfos vám umožňují maximalizovat použití recyklované procesní vody, snižují spotřebu surové vody a minimalizují objem vypouštěné vody. Minimalizuje se tak dopad provozu na místní prostředí, což je jeden z nejdůležitějších cílů současného moderního těžebního průmyslu.

Správný výběr materiálu je nejdůležitější metodou prevence koroze prodlužující životnost čerpacích systémů. Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Navíc Grundfos připravuje smlouvy o uvedení do provozu a servisní smlouvy podle vašich požadavků a rovněž lze zařídit doručení sad náhradních dílů a náhradní díly přizpůsobené podle konkrétní lokality.

Související produkty
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum