Podzemní voda

Přehled

Přehled

Podzemní voda je oblíbeným zdrojem vody pro městské systémy zásobování vodou a nabízí stabilní zdroj založený na přirozené filtraci přes vrstvy půdy, na rozdíl od znečištěných povrchových vod či výpadků v období sucha při čerpání z řek a jezer.

Správné čerpání vody je základem pro zajištění nejvyšších úrovní optimalizace energie a udržitelnosti, což se naopak promítá do snížených nákladů životního cyklu. Optimalizace tohoto procesu znamená spojit několik specializovaných oblastí v oblasti čerpání vody ze studní, například zásobu podzemní vody, čerpání studní, výběr ponorného čerpadla, vodovodní systém neupravené vody a jakost spodních vod.

Grundfos nabízí ponorná vícestupňová čerpadla SP pro všechny typy vrtů a studní. Čerpadla Grundfos SP představují nejmodernější hydraulickou konstrukci. Čerpadla typu SP jsou stavěná tak, aby dosahovala optimální účinnosti během období vysoké zátěže, přičemž zajišťují nízké dlouhodobé náklady a poskytují vysokou provozní spolehlivost. Kromě odolného čerpadla získáte spolehlivý, bezproblémový a trvalý provoz s velmi dlouhými servisními intervaly v porovnání s jinými řešeními. S vynikající kvalitou a využitím našich prověřených zkušeností s hydraulickými systémy nabízejí čerpadla Grundfos SP spolehlivý provoz bez poruch a jsou navržena s ohledem na odolnost proti zadření pískem.

Optimalizace vrtného pole je důležitým problémem. Obvyklými problémy vyskytujícími se na vrtném poli jsou příliš velká nebo příliš malá čerpadla, takže může docházet k poklesu vodonosné vrstvy, což vyžaduje, aby čerpadla zvládala vyšší dopravní výšku , a může docházet k problémům s průtokem vody a tlaky v potrubní síti. Tyto problémy mohou vést k neefektivitě, zvýšeným nákladům a nutnosti chránit vodonosnou vrstvu.

Grundfos se důkladně zaměřuje na celý provoz vrtného pole a díky zvýšené účinnosti může dosáhnout úspory energie a rychlejší návratnost. Zkušenosti prokázaly, že polovinu veškerých úspor spotřeby energie v oblasti zásobování komunální vodou lze dosáhnout na vrtném poli.

Integrací pohonu s proměnlivými otáčkami a součástmi ochrany motoru může Grundfos nabídnout kompletní systémy, které jsou uzpůsobeny tak, aby pracovaly společně. Frakvenční měniče Grundfos CUE představují jednu z nejkomplexnějších a nejuniverzálnějších řad externích frekvenčních měničů s proměnlivými otáčkami pro čerpací aplikace, která je v současnosti na trhu. Společně se snadno použitelnou ochrannou motoru MP 204 zaručujeme 24hodinové sledování a řízení základních parametrů, například chod nasucho nebo přetížení, abychom zajistili provozní stabilitu.

Kromě zkušeností s řízením vrtného pole může Grundfos nabídnout i specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu řešení čerpadel. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly a audity čerpadel.

Související produkty
Ke stažení

Ke stažení v AJ

 

Referenční nástroj pro SP

Čerpadla SP

Technický návod pro optimální instalace SP.


Případové studie
Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum