Vločkování

Přehled

Přehled

Vločkování a usazování se široce používají při čištění pitné vody. Vločkování se používá v procesech úpravy vody ke zlepšení sedimentace a odfiltrovatelnosti malých částeček, při odstraňování mikroskopických částeček, které by mohly jinak způsobovat zakalení vody, a které je obtížné nebo nemožné odstranit samotnou filtrací.

Správné vločkování vyžaduje spolehlivé řízení toku z čerpacích systémů, míchadel a dávkovacích čerpadel – Grundfos dodává všechny součásti systému. Řada čerpadel SE od Grundfos je specificky navržena pro náročné použití a řízení toku, přičemž čerpadla mohou být instalována jako suchá nebo ponorná. Nabízejí spolehlivost, kterou potřebujete pro zajištění správné sedimentace.

Grundfos dodává dávkovací čerpadla pro velké nebo malé objemy pro různé technologie vločkování, dezinfekce a úpravy pH. Součástí výrobního porgramu je také elektronického a elektrochemického příslušenství Grundfos pro kompletní kontrolu nad procesem dávkování a dezinfekce.

Proměnlivé podmínky zatížení vyžadují systém čerpadel schopný zvládat velké průtoky při malé dopravní výšce. Aktivátor proudění AFG od Grundfos nabízí optimální, energeticky nenáročné řešení míchání ve velkých nádržích, kde vytváří celkové proudění s téměř rovnoměrným rozložením rychlostí proudění a potlačením nebezpečí vzniku mrtvých zón. Když konstrukce nádrže neumožňuje použít aktivátor proudění, jsou k dispozici míchadla AMD a AMG od Grundfos s odolnou konstrukcí z korozivzdorných materiálů, snadnou údržbou a bezproblémovým provozem v náročném prostředí.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly a audity čerpadel.

Související produkty

Stahování

 

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Úprava vody s čerpadlem jako ústředním prvkem.


profil využívání vody

O krok zpět...

A podívejte se na větší obrázek. Příručka využívání vody od Grundfos.


Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum