Potlačení prachu

Přehled

Přehled

Potlačení prachu je důležitým aspektem těžebních provozů a pro snížení objemu požadované surové vody se pro tento účel často používá recyklovaná procesní voda z usazovacích nádrží. Tvorba prachu je nevyloučitelný výsledek těžebních provozů, který může způsobit ucpání potrubí a mechanických součástí vedoucí k nutnosti další údržby a oprav.

Systémy zkrápění vodou zůstávají nejúčinnějšími a cenově nejvýhodnějšími prostředky potlačení tvorby prachu v procesu a polétavých prašných emisí. Technická řešení Grundfos zvládají dopravu velkého množství vody za krátkou dobu a umožňují tak použití konfigurace velkých trysek a minimalizace potřeby filtrace.

Usazovací nádrže jsou cenově výhodným způsobem redukce velikosti a nákladů na následné úpravy vody omezením organického zatížení odpadní vody gravitačním odstraněním nečistot. Výslednou vodu lze filtrovat a upravit pro opětovné použití v procesu zpracování minerálů nebo pro potlačení tvorby prachu.

Řada vícestupňových systémů zvyšování tlaku Grundfos Hydro MPC znamená, že lze zvládat tlakové zóny se snadnou a optimální přepravou vody z usazovacích nádrží, pro plnění nádrží a dopravu vody do systémů zkrápění vodou.

Pevná konstrukce z materiálů s vysokou jakostí, jako je chromová ocel a karbid křemíku znamená, že řada odvodňovacích čerpadel Grundfos AP je ideální pro těžební jámy, dočasnou nebo pevnou instalaci a nabízí výkon vysokotlakého čerpadla neomezovaný pískem nebo jinými abrazivy. Konstrukce z litiny a úzký tvar charakterizuje řadu odvodňovacích čerpadel Grundfos DWK a tato řada umožňuje čerpat i malé kamínky při větších průtocích než řada Grundfos AP.

Správný výběr materiálu je nejdůležitější metodou prevence koroze prodlužující životnost čerpacích systémů. Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Navíc Grundfos připravuje smlouvy o uvedení do provozu a servisní smlouvy podle vašich požadavků a rovněž lze zařídit doručení sad náhradních dílů a náhradní díly přizpůsobené podle konkrétní lokality.

Související produkty
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum