Kapkové zkrápění a mikrozkrápění

Přehled

Přehled

Kapkové a mikrozkrápěcí zavlažování jsou nízkotlaké aplikace, kde existuje požadavek na maximální omezení ztrát odpařováním a odtokem. Udržování konstantního tlaku je životně důležité pro zajištění rovnoměrné aplikace v každé zóně systému, a může to být energeticky nejúčinnější metoda zavlažování, pokud je správně řízena. Dosažení tohoto cíle vyžaduje, aby mohl systém kompenzovat odchylky průtoku pro zajištění konstantního tlaku při připojování a odpojování jednotlivých zón.

Čerpadlo s proměnlivými otáčkami zajišťuje konstantní tlak v zónách a současně udržuje nízké provozní náklady. Regulace čerpadel připojená k čerpadlům Grundfos může rovněž sledovat data čerpadla a to lze použít k detekci potřeby vyčištění pískového filtru. U přesných zavlažovacích systémů může Grundfos rovněž integrovat zařízení na vstřikování chemikálií, které zajišťuje rovnoměrnou směs v potrubí.

Související produkty
Kontakt
Prodejní společnosti

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)