Pitná voda

Přehled

Přehled

Řada čerpadel Grundfos pro vodárenský průmysl je ideální při výrobě pitné vody. Kdykoli potřebujete upravovat povrchovou nebo podzemní vodu, zajišťuje naše aplikační know-how, že kvalita upravené vody splňuje standardy na pitnou vodu.

Samozřejmostí jsou čerpadla pro dopravu vody a digitální dávkovací čerpadla, která umožňují velmi přesně dávkovat chemikálie během předběžné úpravy, odsolování a desinfekce. Dávkovací čerpadla nabízejí také bezvadný výkon, pokud je vyžadována korekce pH. Desinfekční systémy Grundfos a digitální dávkování zajišťují mnohem hladší provoz a úsporu nákladných chemikálií.

Před a následně po dávkování chemikálií musí být kvalita vody změřena a zkontrolována. Grundfos nabízí přizpůsobená měřicí a regulační řešení, která efektivně zajišťují, že kvalita splňuje definované požadavky.


Všechna čerpadla Grundfos pro aplikace s pitnou vodou jsou vyrobena z materiálů, které splňují příslušné standardy a certifikáty.

Související produkty
Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum