Následné procesy

Přehled

Přehled

Následné procesy

Díky vysoce hygienickému provozu je řada sanitárních čerpadel Grundfos jasnou volbou pro nakládání s upravenými produkty v následných procesech. Čerpadla šetrně a přesně čerpají média v procesech separace, rekuperace a přečištění, aby měl konečný produkt maximální kvalitu.

V závislosti na procesním toku a tlaku odstraňují jednostupňová nebo vícestupňová odstředivá čerpadla oddělenou kapalinu a dopravují přečištěný produkt do dalšího kroku zpracování. Vysoce viskózní média citlivá na pracovní smyk jsou účinně dopravována odolnými čerpadly, která zaručují jemné zacházení s produktem.

Konkrétně pro čištění a sterilizaci v procesu výroby vody (WFI) nabízí Grundfos sanitární čerpadla pro filtraci, membránovou separaci a destilaci.

Bez ohledu na to, o jaký produkt se jedná, čerpadla Grundfos s ním zacházejí s velkou péčí, aby byla zachována čistota a charakteristiky produktu při zachování vysoké spolehlivosti zařízení a optimalizaci spotřeby energie.

Související produkty
Kontakt
Obchodní pobočka

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum