Distribuce

Přehled

Přehled

Zajištění správného vyvážení mezi izolovanými systémy a tlakovými zónami je pro systém distribuce vody velmi důležité. Čerpadla Grundfos jsou specificky navržená pro náročné použití a řízení toku, přičemž čerpadla mohou být instalována jako suchá nebo ponorná. Přesné řízení tlakových zón nabízené řadou automatických tlakových stanic Grundfos Hydro MPC, obsahujících vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla (CR) zajišťuje spolehlivost systému a minimalizaci namáhání systému.

Řada regulátorů hladiny Grundfos nabízí vysoce spolehlivé sledování a regulaci až pro šest čerpadel a může pracovat společně s ochrannou motoru a frekvenčními měniči. Komplexní řada senzorového příslušenství – například hladinové, průtokové a teplotní senzory – zajišťují, že máte data potřebná pro regulační systém vašich čerpadel.

Sloučeniny chloru jsou tradičně nejpoužívanější metodou chemické desinfekce. Grundfos může poradit a dodat desinfekční řešení použitím sloučenin chloru a také může pomoci s desinfekcí ozónem. Ozařování UV o správné intenzitě bylo rovněž prověřeno jako účinný způsob eliminace bakterií a virů bez tvorby toxických vedlejších produktů.

Grundfos může dodat kompletní systémy dávkovacího čerpadla pro velké i malé objemy, pro různé technologie vločkování, desinfekce a úpravy pH. Řada elektronického a elektrochemického příslušenství Grundfos navíc nabízí kompletní kontrolu nad procesem dávkování a desinfekce a může být bezproblémově integrována do vašeho systému.

Promyšlená aplikace technologie zaručuje nejlepší přizpůsobení vašim požadavkům na čerpací systémy. Ponorná vícestupňová čerpadla Grundfos spojují regulátory čerpadla (Control MPC), externí frekvenční měniče (CUE) pro pohony s proměnlivými otáčkami, ochranu motoru (MP 204) pro sledování stavu motoru a přizpůsobení měnícím se podmínkám a pružné stoupací hadice pro udržení minimálních ztrát třením v systému.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly a audity čerpadel.

Související produkty
Ke stažení
Stahování

Ke stažení v AJ

 

distribuce řízená poptávkou

Distribuce řízená poptávkou

Spolehlivá a levná distribuce vody.


Případové studie
Zprávy
Kontakt
Obchodní pobočka

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum