Chlazení

Přehled

Přehled

Chlazení

Odstředivá čerpadla Gurndfos umožňují zvládat teploty až do -40 °C a jsou vhodná pro prakticky všechny aplikace, kde je chlazení integrální součástí procesu.

Standardní jednostupňová a vícestupňová odstředivá čerpadla účinně cirkulují kapaliny až do -20 °C. S kapalinami s nižší teplotou se musí zacházet mnohem opatrněji, aby se předešlo namáhání materiálů konstrukce čerpadel – a naopak eliminují neočekávané a nákladné odstávky. Pro tyto konkrétní výzvy nabízí Grundfos odolná čerpadla a speciální výběr materiálů, která zvládají teploty až do -40 °C.

Všechna chladicí čerpadla mohou být opatřena frekvenčním měničem, což zajišťuje spolehlivou regulaci teploty v chladicích systémech. Tato specializovaná řada rovněž zahrnuje kompaktní čerpadla ideální pro vysoce spolehlivé chlazení, např. pro dialyzační čerpadla a rovněž velké modely navržené pro náročné průmyslové procesy.

Přirozeně, všechna čerpadla pro integraci do zdravotnického zařízení jsou dodávána s příslušnými certifikáty.

Řada Grudnfos velmi spolehlivých chladicích čerpadel zahrnuje i téměř bezúdržbové varianty. Chladicí čerpadla s magnetickým pohonem se například používají pro chlazení větrných turbín, kde je spolehlivost a dlouhá životnost nezbytností.

 

Důležité poznámky

V případě vysokých nebo nízkých teplot je důležité pečlivě zvážit typ pryže použité pro konkrétní aplikaci. Totéž platí, pokud se v rámci procesu používá olej, protože některé typy pryže se mohou v oleji rozpouštět.

V otevřených systémech, jako jsou chladicí věže, je důležité zvážit riziko kontaminace.

Kontakt
Obchodní pobočka

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)